ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-31 ตุลาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020

 

ความมั่นใจในการกระทำ

 

เตรียมจิตใจ:

เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น” (2 โครินธ์ 5:7) ขอให้พระเจ้าเปิดตาของความคิดและหัวใจของคุณเพื่อรับความจริงและความเข้าใจของพระองค์ 

 

อ่าน : ฮีบรู 11:1-22

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น

ฮีบรู 11:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ก่อนหน้านี้ ผู้เขียนอ้างอิงจากฮาบากุกว่า คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ(ฮีบรู 10:38 ตอนนี้ เขานิยามความเชื่อ (ข้อ 1) แล้วอธิบายว่า การดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเป็นอย่างไรในชีวิตของคนจริงๆ ในสถานการณ์ชีวิตจริง (ข้อ 3-40)

 

คนที่มีความเชื่อที่แท้จริงย่อมมีกรรมสิทธิ์ในความเป็นจริงชั่วนิรันดร์ * แก่นแท้ของความเชื่อคือความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นจริงที่มองไม่เห็นและยังไม่เกิดขึ้นจริง (ข้อ 1) ความเชื่อมั่นที่แสดงออกมาในทางเลือกที่กล้าหาญ ดังเช่นอับราฮัมละทิ้งความคุ้นเคยที่สะดวกสบายในบ้าน มาใช้ชีวิตเป็นคนแปลกหน้าในต่างแดน และเตรียมที่จะเสียสละลูกชายที่รักเป็นเครื่องบูชา (ข้อ 8,9,17–19)

 

นี่ไม่ได้หมายความว่า เหตุการณ์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือปรารถนา

ในบั้นปลายชีวิต อับราฮัมมีเพียงโฉนดเดียวที่เขาครอบครองซึ่งเป็นที่ฝังศพของซาราห์ (ปฐมกาล 23: 17–20) และจำนวนลูกหลานทั้งหมดของเขาใกล้เคียงกับจำนวนดาวเคราะห์มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า!  แม้ว่าเขาจะไม่ได้ "รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้" แต่อับราฮัมก็เป็นหนึ่งในคนที่ "สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดี" (ข้อ 13)  ความเชื่อมีวิธีที่ทำให้อนาคตเป็นปัจจุบันและสิ่งที่มองไม่เห็นมองเห็นได้**

 

ตอบสนอง:

จงแสวงหาพระคุณของพระเจ้าที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่โดยการรับรู้ที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสของคุณ แต่เป็นด้วยความเชื่อมั่นที่สัมผัสได้จากจิตวิญญาณของคุณ

 

*Thomas Hewitt, The Epistle to the Hebrews: Tyndale New Testament Commentaries, Eerdmans, 1979, p171

**Donald A Hagner, Encountering the Book of Hebrews, Baker Academic, 2006
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.