ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

อดทนจนถึงที่สุด

 

เตรียมจิตใจ:

คุณได้เริ่มการเดินทางแห่งความเชื่อของคุณอย่างไร? มีสิ่งสำคัญอะไรในช่วงชีวิต? คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับจุดที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้?

 

อ่าน : ฮีบรู 10:26-39

 

แต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับ และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นพวกที่เชื่อมั่น จึงทำให้ชีวิตปลอดภัยฮีบรู 10:39 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

การเดินทางพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว(เล่าสูก้าวแรกนั้นแม้จะสำคัญ แต่จะไม่มีประโยชน์หากไม่มีก้าวนับพันๆ ที่นับไม่ถ้วนตามมา  เส้นทางแห่งความเชื่อของเราเริ่มต้นด้วยการตัดสินที่แน่วแน่ครั้งเดียว แต่ประกอบด้วยทางเลือกมากมายตลอดชีวิต

 

การเดินทางนี้ไม่ใช่ระยะสั้น แต่เป็นมาราธอน ผู้เขียนนึกถึงประวัติความเป็นมาของผู้อ่าน การที่ได้สู้ทนอยู่ในความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน’ (ข้อ 32) ด้วยความเชื่อและความสุขเหมือนเดิม (ข้อ 34) หนุนใจพวกเขาให้ดำเนินต่อไป ถึงกระนั้นเกียรติยศในอดีตก็ไม่เคยเพียงพอ  ในปัจจุบันพวกเขาต้อง "อดทน" ในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า (ข้อ 36)  สำหรับอนาคตพวกเขาต้องวางใจในคำสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพวกเขาจะได้รับ "บำเหน็จยิ่งใหญ่" (ข้อ 35) และ "รับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้" (ข้อ 36b)

 

การละทิ้งความเชื่อยังคงเป็นความเป็นไปได้ที่น่ากลัว เพราะ ไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่เลย’ (ข้อ 26) สำหรับผู้ที่ตัดตัวเองออกจากแหล่งแห่งความรอดและพระคุณ (ข้อ 29) เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น 'สิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งที่ต้องตกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์' (ข้อ 31)  แต่บรรดาผู้ที่ดำเนินต่อไปปฏิเสธที่จะ "หันกลับ" (ข้อ 39) จะอยู่อย่างปลอดภัยในพระสัญญาของพระเยซู "ไม่มีใครสามารถกระชากพวกเขาออกจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ ' (ยอห์น 10:28)

 

ตอบสนอง:

พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ (ฟีลิปปี 1:6พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าฯ เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.