ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020

ความเชื่อ ความหวัง ความรัก

 

เตรียมจิตใจ:

ทรงสัญญาให้พรแก่ข้าฯ พระเยซูทรงเป็นของข้าฯ ... (Fanny Crosby, 1873) แสดงความขอบคุณของคุณสำหรับพระพรที่ทรงสัญญานี้

 

อ่านฮีบรู 10:19-25

 

และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีฮีบรู 10:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ:  

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเน้น พระพรที่ทรงสัญญาสองประการ คือความรอดของเรา (ข้อ 20) และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ข้อ 21)  บนพื้นฐานของสิ่งที่แน่นอนเหล่านี้ เขาเรียกร้องให้เราแสวงหาและเจริญรอยตามความเชื่อ ความหวัง และความรัก

 

การดำเนินไปกับพระเจ้าของเราเริ่มต้นเมื่อเรา เข้าใกล้ด้วยความเชื่อ (ข้อ 22) และ รับพระเมตตาและพบพระคุณที่จะช่วยเราในยามต้องการ’ (4:16)  เราทำเช่นนั้นบนพื้นฐานของงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ - ดังนั้นเราจึงมั่นใจในความรอดของเรา

 

แต่ การเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนเท่านั้นไม่เพียงพอ ต้องมีความต่อเนื่องและเสร็จสิ้น’ * เนื่องจากความรอดยังไม่สำเร็จอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นง่ายที่จะไขว้เขว ขัดขวางหรือถูกห้ามไม่ให้อยู่ในแนวทางนี้  ดังนั้นเราจึงได้รับการกระตุ้นให้ "ยึดมั่นในความหวังที่เราประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหว" เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์" (ข้อ 23)  เราจึงสามารถมั่นใจในพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

 

แต่แม้การเข้าใกล้และการอยู่ใกล้ไม่พอ พระเยซูองค์เดียวกันผู้ทรงเรียก จงมาหาเรา’ (มัทธิว 11:28) ยังสั่งว่า จงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา’ (มัทธิว 28:19)   ในขณะที่เราเริ่มเดินทางไปกับพระเยซู เราก็ได้เข้าร่วมกับชุมชนผู้แสวงบุญ โดยมีงานที่เรียกร้องให้รับผิดชอบและมักจะละเอียดอ่อน ที่ยั่วยุอารมณ์หรือทำให้โกรธ ดังนั้นให้เราเอาใจใส่และปลุกใจกันและกันให้มีความรักที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง (ข้อ 24)

 

ตอบสนอง:

การเป็นคริสเตียน ถ้าไม่ได้เริ่มต้นที่แต่ละบุคคลนับว่ายังไม่ได้เริ่มต้น  แต่ศาสนาคริสต์ถ้าจบที่แต่ละคน ก็จะสิ้นสุดลง! สัปดาห์นี้คุณจะทำอะไรเพื่อเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น?  มั่นคงอยู่บนเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณและพาคนอื่นๆ ไปด้วย?
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.