ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020

จบแล้ว - สำเร็จแล้ว

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานหรือร้องเพลง เหมือนเช่นที่ข้าฯเป็น ยากจน น่าเวทนา ตาบอด  / มองเห็น ร่ำรวย จิตใจได้รับการเยียวยา  / ใช่แล้ว ทั้งหมดนั้นที่ข้าฯ ต้องการ ข้าฯ พบในพระองค์ / พระเมษโปดกของพระเจ้า ข้าฯ มาหาพระองค์!  (Charlotte Elliott)

 

อ่าน : ฮีบรู 10:11-18

 

แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาป เพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้ว พระองค์ก็ประทัเบื้องขวาของพระเจ้าฮีบรู 10:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ขณะที่ลูกชายของฉันฝึกเป็นเชฟ-พ่อครัว ฉันเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการทำงานของเชฟมืออาชีพกับปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมงานของพวกเขาคือ 'วันแล้ววันเล่า' (หรืออาหารม้ือแล้วมื้อเล่า!) การทำงานซ้ำ ('ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เขาถวายเครื่องบูชาเหมือนเดิม') ซึ่งไม่เคยสามารถลบล้างบาปทั้งหมด หรือเอาความหิวออกไปในที่สุด) และทั้งพ่อครัวและปุโรหิตต้องยืนปฏิบัติหน้าที่ของตน (ข้อ 11) ห้องครัวอุตสาหกรรมก็เหมือนกับที่พลับพลาคือไม่มีเก้าอี้ เพราะงานของปุโรหิตไม่เคยจบหรือสำเร็จ

 

อย่างไรก็ตาม งานของพระเยซู ได้ สำเร็จแล้วบนกางเขน (ยอห์น 19:30) และแล้ว

พระองค์ก็ประทับ เบื้องขวาของพระเจ้า’ (ข้อ 12) งานของพระองค์ก็เสร็จสิ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับทุกคนและตลอดไป พระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไป”(ฮีบรู 10:14)

 

เรามักจะโน้มเอียงสู่ความผิดสองประเภทที่แตกต่างกัน คือพยายามทำซ้ำงานที่พระคริสต์ได้ทำสำเร็จไปแล้ว โดยพยายามชดใช้บาปของเราแทนที่จะยอมรับการให้อภัยของพระองค์ (ข้อ 18) หรือไม่ร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในงาน "การชำระให้บริสุทธิ์" (ข้อ 14)

 

ตอบสนอง:

งานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูไม่สามารถยกเลิกได้และไม่จำเป็นต้องทำใหม่  ไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้น และไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อให้พระเจ้ารักเราน้อยลง * นั่นคือพระคุณ!

*Philip Yancey, What’s So Amazing About Grace?, Zondervan, 2002
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.