ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานหรือร้องเพลง พระเยซูเจ้า ข้าฯ เชื่อเดี๋ยวนี้ - ดังเช่นข้าพระองค์ ไม่มีคำขอร้อง  แต่พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อข้าฯ พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้ข้าฯ มาหาพระองค์ พระเมษโปดกของพระเจ้า ข้าฯ เชื่อ ข้าฯ มาหาพระองค์’ (เพลงนมัสการ ‘Just as I am’, Charlotte Elliott, 1789–1871)

 

 

อ่าน : ฮีบรู 9:23-28

“...พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง เพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อพวกเราฮีบรู 9:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

มหาปุโรหิตสมัยก่อนเข้าสู่อภิสุทธิสถาน (25) ซึ่งเป็นที่ที่จำกัด จำเพาะในการประทับของพระเจ้า แต่พระเยซูทรงเสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง ในที่ที่พระเจ้าทรงสถิต (ข้อ 24) ศาสตราจารย์กอร์ดอน ฟีย์ (Gordon Fee) เขียนไว้ว่า การทรงสถิตเป็นคำที่ดีเยี่ยม... ไม่มีอะไรมาแทนที่ของการทรงสถิตอยู่ด้วย ไม่ใช่ของขวัญ ไม่ใช่โทรศัพท์ ไม่ใช่รูปภาพ ไม่ใช่ของที่ระลึก ไม่มีอะไรเลย

 

ศาสตราจารย์ฟีย์กล่าวเสริมว่า ถามคนที่สูญเสียคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกันมาตลอดชีวิตว่าพวกเขาคิดถึงอะไรมากที่สุด  คำตอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ การอยู่ด้วยการถูกขับไล่ออกไปจากที่ประทับของพระเจ้าเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการล้มลงในความบาป (ปฐมกาล 3: 23,24)  การไถ่บาปเป็นการฟื้นฟูของขวัญอันล้ำค่านี้ พระองค์ตรัสว่า เราเองจะไปกับเจ้า...” (อพยพ 33:14) ในการเสด็จมาบังเกิด พระเจ้าทรงสวมสัญญาของการทรงสถิตอยู่ด้วยในเนื้อหนัง  และวันนี้คำสัญญาของพระเยซูตอนจากไป ว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค (มัทธิว 28: 20) ได้เป็นจริงในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ผู้คนทั่วโลกเดินทางไปแสวงบุญที่ "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูที่ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา (ข้อ 26) ผู้ติดตามของพระองค์จะได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะในการเข้าถึงพระเจ้า ด้วยความกล้าหาญและความมั่นใจ(เอเฟซัส 3:12) - เข้าถึงการประทับอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะช่วงเวลาหรือสถานที่พิเศษ

 

ตอบสนอง:

พระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์ และพระเจ้าเองจะสถิตกับพวกเขา (วิวรณ์ 21:3) คุณรู้สึกตื่นเต้นเพียงใดเกี่ยวกับการทำให้สัญญาของพระเจ้าในการประทับอยู่ด้วยสำเร็จเป็นครั้งสุดท้าย
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.