ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020

เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

 

เตรียมจิตใจ:

คนเดียวที่กล้าปลุกพระราชาตอนตีสาม เพื่อขอน้ำดื่มแก้วหนึ่งคือเด็ก  เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้แบบนั้น ใช้สิทธิพิเศษของคุณ!

 

อ่าน : ฮีบรู 9:1-10

 

แต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งฮีบรู 9:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

มาต่อในหัวข้อของพันธสัญญาเดิมและใหม่  ข้อความในวันนี้จะพิจารณาโครงสร้างของสถานศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 2–5) และการรับใช้ของปุโรหิตที่นั่น (ข้อ 6,7)

 

ผู้ประพันธ์บทสดุดีร้องอุทานว่า 'จงนมัสการพระยาห์เวห์ผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์ของพระองค์' (สดุดี 96:9)  พลับพลาสวยงามแต่จำกัด  แม้จะสวยงามมาก แต่ก็มีอุปสรรคมากมาย เฉพาะปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นได้  มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่รับใช้ในสถานศักดิ์สิทธิ์ชั้นในได้ปีละครั้ง และด้วยเครื่องบูชาที่เป็นเลือดเท่านั้น (ข้อ 6,7)  โครงสร้างและศาสนพิธีทุกอย่างดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบ  แต่จิตวิญญาณและมโนธรรมทั้งหมดนี้ไม่เพียงพออย่างน่าอนาถ (ข้อ 9)

 

เมื่อพระเยซูทรงหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนลงล่าง(มัทธิว 27:51) ทำลายอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถาวร  ภายใต้ ระเบียบใหม่นี้ (ข้อ 10) มีการเข้าถึงพระเจ้าได้สำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่ชนชั้นปุโรหิตหรือคนยิว (เอเฟซัส 2:18)  การเข้าถึงนี้โดยตรงไม่ผ่านตัวแทนอีกต่อไป ตลอดเวลา 24/7 และไม่ต้องมีการสังเวยด้วยเลือดอีกต่อไป

 

ตอบสนอง:

พระเยซูเจ้า ข้าฯ เชื่อเดี๋ยวนี้ - ความรักพระองค์ที่ยังไม่รู้จัก ได้ทำลายทุกอุปสรรคขวางกั้น ขณะนี้ ข้าฯ เป็นของพระองค์  พระเมษโปดกของพระเจ้า ข้าฯ เชื่อ ข้าฯ มาหาพระองค์’ (เพลงนมัสการ ‘Just as I am’, Charlotte Elliott, 1789–1871)
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.