ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020

จากเงาสู่แก่นแท้

 

เตรียมจิตใจ:

ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้...” (ฮีบรู 11:1อธิษฐานเพื่อความเชื่อที่มั่นใจและกล้าหาญ 

 

อ่าน : ฮีบรู 8:1-6

 

แต่บัดนี้พระเยซู ทรงได้รับพันธกิจที่สูงส่งกว่าของพวกเขา เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่า ซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าฮีบรู 8:6

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

"พลับพลาแท้" (ข้อ 2) ไม่ใช่จริงที่ตรงข้ามกับปลอมแต่เป็นสิ่งที่จะสำเร็จในที่สุดของเงาหรือเครื่องหมาย ก่อนหน้านี้  นี่เป็นวิธีเดียวกับที่บอกว่าพระเยซูทรงเป็นอาหารแท้’ (ยอห์น 6:32) - ขนมปังหรืออาหารตอบสนองความหิวทางร่างกายได้ชั่วคราว แต่พระเยซูทรงสนองความหิวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างถาวร

 

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะมาในภายหลัง แต่ตัวจริงคือพระคริสต์ (โคโลสี 2:17)  ในพระเยซูผู้ทรง 'สร้างที่อยู่อาศัยของพระองค์' (ตามตัวอักษรคือพลับพลา) ท่ามกลางพวกเรา (ยอห์น 1:14)  เรามีเครื่องถวายบูชาที่เหนือกว่าของผู้รับใช้ที่ดีกว่าซึ่งรับใช้ในสถานบริสุทธิ์ที่ดีกว่า  เงา(พลับพลา, ระบบการถวายบูชา, ฐานะปุโรหิต) เป็นป้ายบอกทางนำการเดินทางของเรา  การทำให้สำเร็จคือพระเยซู ผู้นำทางซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราด้วย  เงาอาจบิดเบี้ยวได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่นระยะทางหรือแสงสว่าง  ด้วยเหตุนี้ โมเสสจึงได้รับคำเตือนให้สัตย์ซื่อต่อ "แบบแผน" (ข้อ 5)

 

การเดินทางของเราจากเงาสู่แก่นแท้ เต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรน เพราะว่าความเป็นจริงในสวรรค์ไม่ได้เปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจน  ความเชื่อเป็นวิธีการมองเห็น  สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีจริงและไม่เกี่ยวข้อง  แต่ความเป็นจริงทางจิตวิญญาณจะต้องได้รับและตอบสนองโดยความเชื่อมากกว่าโดยสิ่งที่มองเห็น (2 โครินธ์ 5:7)

 

ตอบสนอง:

พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็น แต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดี ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา” (1 เปโตร 1:8อธิษฐานเผื่อความรักและความชื่นชมยินดีแบบนี้
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.