ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2020

การวินิจฉัยและผู้ช่วยกู้

 

เตรียมจิตใจ:

สะท้อนว่าคุณจะประพฤติอย่างสมกับความรอดอย่างไร โดยไม่ลืมว่า คือพระเจ้าเองผู้ทรงทำการอยู่ภายในคุณ ให้คุณมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ (ฟีลิปปี 2:12-13)

 

อ่าน : ฮีบรู 7: 11-28

 

ในด้านหนึ่ง บัญญัติเดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะมีจุดอ่อนและไร้ประสิทธิภาพ ในอีกด้านหนึ่ง เนื่องจากธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถทำสิ่งใดให้สมบูรณ์ได้ พระเจ้าจึงทรงให้ความหวังที่ดีกว่านั้น ซึ่งโดยความหวังนั้นเอง เราจึงเข้าใกล้พระเจ้าได้ฮีบรู 7:18-19

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทดสอบในห้องปฏิบัติการช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้  แต่การวินิจฉัยไม่ใช่การรักษาให้หาย  จากผลการวินิจฉัย แพทย์จะสั่งให้มีการผ่าตัดหรือรักษาทางการแพทย์อื่นๆ

 

ในขณะที่การวินิจฉัยสภาพของมนุษย์มีประสิทธิผล แต่ธรรมบัญญัติกลับใช้ไม่ได้ผล "มีจุดอ่อนและไร้ประสิทธิภาพ" (ข้อ 18) ในการช่วยกู้เราให้พ้นจากบาป  ธรรมบัญญัติที่ใช้เป็นมาตรฐานที่ประเมินศีลธรรมของเรา นำเราสู่การวินิจฉัยที่ถูกลงโทษ  เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) แต่ธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถทำสิ่งใดให้สมบูรณ์ได้ หรือให้ความหวังที่ช่วยกู้ได้ และโดยพระเยซู ผู้ช่วยกู้ของเราเท่านั้น เราจะเข้าใกล้พระเจ้าได้’ (ข้อ 19)

 

งานของปุโรหิตแต่ก่อนนั้นไม่ถาวร ไม่เพียงพอ ไม่สมบูรณ์  ฐานะปุโรหิตของพระเยซูมีลักษณะที่ถาวร (ปุโรหิตตลอดกาลมีฤทธิ์อำนาจ (ชีวิตที่ทำลายไม่ได้) และความสมบูรณ์แบบ (ศักดิ์สิทธิ์, ไร้ตำหนิ, บริสุทธิ์งานของพระองค์เป็นทวีคูณ คืองานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วบนไม้กางเขนซึ่งบรรลุแผนแห่งความรอด  และงานต่อเนื่องในการอธิษฐานทูลขอเผื่อพวกเรา  โดยพระองค์ได้มอบอำนาจให้เราร่วมมือกับพระองค์ในงานชำระเราเองให้บริสุทธิ์และอธิษฐานเผื่อคนทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง (ข้อ 25)

 

ตอบสนอง:

รู้ว่าพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อคุณ  คุณจะขอให้พระองค์อธิษฐานเผื่อคุณในเรื่องใดในวันนี้?
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.