ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

แต่ส่วนข้าพเจ้า..

 

เตรียมจิตใจ:

พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ ไม่เปลี่ยนแปลง ทรงเป็นอมตะ ทรงเป็นศิลาแห่งสันติภาพของข้าพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่ง ข้าพระองค์พึ่งพาพระองค์ ข้าพระองค์ร้องเรียกพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า (Brian Doerksen Copyright 1990 Vineyard Songs Canada/lon Publishing/Song Solutions CopyCare)

 

อ่าน : สดุดี 106

 

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ สดุดี 106:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ถ้าหากพระเยซูปรากฏเป็นบุคคลที่นี้ แน่นอนทุกคนอยากมีความเชื่อในพระองค์ในเวลานั้น บางครั้งพวกเราถูกชักชวนให้คิด พวกเราได้เห็นตลอดสองสัปดาห์ที่แม้พระเยซูอาศัยอยู่ท่ามกลางประชาชนบนโลก เดินทางในประเทศ และได้ให้สวรรค์มาอยู่ในโลก ประชาชนไม่ได้แห่กันมาเพื่อติดตามพระองค์ในฐานะสาวกที่มีความเชื่อ พวกเขาสงสัยพื้นเพของพระองค์ ลักษณะเฉพาะบุคคลของพระองค์ รูปแบบวิถีชีวิตของพระองค์ และส่วนมากได้ตัดสินใจว่าพระองค์ไม่ใช่ตัวจริง

 

แม้หลายศตวรรษที่องค์พระผู้เป็นเจ้านำสิ่งที่สร้างความยำเกรงเข้ามาในชีวิตของพวกเขา ประชากรของพระองค์ไม่เคยเรียนรู้ความเชื่อวางใจ (แม้พระองค์ยังคงเป็นที่เชื่อวางใจได้ ข้อ 44-46) แม้พระเจ้าช่วยชีวิตพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ ความยินดีของพวกเขามีอยู่ระยะสั้น (ข้อ 13) อย่างไรก็ตาม พวกเขาจบลงด้วยการถูกเนรเทศให้ออกไปจากประเทศบ้านเกิดไปในประเทศบาบิโลน ย้อนมองพระธรรมสดุดีอย่างรวดเร็วและนับว่ากี่หนที่ประชาชนของพระองค์ไม่ได้เลือกพระเจ้าและทางของพระองค์

 

แต่ในขณะนี้ ให้พูดอย่างมั่นใจและกล้าหาญเหมือนกับโยชูวา แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า (โยชูวา 24:15)

 

ตอบสนอง:                                                                                                                                                                                ถามตัวเองว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่ (1) เชื่อพระเยซูด้วยสุดใจ  (2) รักและเชื่อวางใจในพระองค์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  (3) ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ?

ความรัก ความเชื่อและความพร้อมที่จะรับใช้ ของคุณเติบโตขึ้นอย่างไร? คุณตื่นเต้นแค่ไหนที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงโลกด้วยกันกับพระองค์ 
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.