ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020

บทนำสู่พระธรรมฮีบรู 7-13

พระคริสต์ที่ยิ่งใหญ่กว่า

 

ลูซี่บอกว่าอัสลัน เธอใหญ่กว่าเขาตอบว่านั่นเป็นเพราะเธอเป็นคนตัวเล็กที่แก่กว่า

ไม่ใช่เพราะเธอใหญ่หรือ?”  “ไม่ใช่ แต่ทุกปีที่เธอโตขึ้น เธอก็จะพบว่าฉันใหญ่กว่า

มีข้อเขียนของ เค้น ฮิวจ์  (R Kent Hughes)* กล่าวว่าจิตวิญญาณที่เติบโตจะพบกับพระคริสต์ที่แผ่ขยายออกมา และเสริมด้วยว่า พระธรรมฮีบรูมีพลังทำให้เติบโตเป็นสองเท่า ประการแรกเพราะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์... ประการที่สอง เพราะเรียกให้มีการตอบสนองจากผู้อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก...

 

พระธรรมฮีบรู ประพรมไปด้วยการให้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยใจกว้าง: พระคริสต์ทรงให้ 'ความหวังที่ดีกว่า' (7:19)  พระเยซูทรงเป็นผู้ค้ำประกัน 'พันธสัญญาที่ดีกว่า' (7:22)  และทรงทำ 'พันธกิจ' ที่สูงส่งกว่า (8:6) ใน 'พลับพลาที่สมบูรณ์ยิ่งกว่า' (9:11)  ทรงเป็นมหาปุโรหิตถาวรที่ทรงพลังและสมบูรณ์ยิ่งกว่า (7: 24–28)  การถวายบูชาไม่เพียงแต่ 'เครื่องบูชาที่ประเสริฐกว่า' (9:23) แต่เป็นเครื่องบูชาอันยิ่งใหญ่ที่ทรงถวายพระองค์เองที่ปราศจากบาป (7:27; 9:28; 10: 10-12) 

 

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นบุคคลและงานของพระคริสต์นั้นใหญ่กว่า ดีกว่า เหนือกว่าคนอื่นๆ - ผู้อาวุโสสูงสุด ปุโรหิต ผู้เผยพระวจนะ หรือทูตสวรรค์  โลกของเรายินดีต้อนรับพระเยซูในฐานะคนดี ครูที่ยิ่งใหญ่ แบบอย่างที่ดี แต่ด้วยความเย่อหยิ่งจึงบอกว่า พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวในคนมากมาย หรือเป็นเพียงคนแรกๆ ท่ามกลางคนที่เท่าๆ กัน ดังนั้น เอกลักษณ์และความพิเศษของพระคริสต์ที่หาคนเปรียบยาก จึงมักถูกสังเวยบนแท่นบูชาแห่งการให้อภัย

 

Hughes* กล่าวว่าให้พิจารณาอย่างจริงจัง พระธรรมฮีบรูจะทำให้เราเติบโตและพบพระคริสต์ที่ยิ่งใหญ่กว่าให้เรากำหนดคำกล่าวนี้เป็นเป้าหมายของเราเมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้ และอธิษฐานขอความคิด จิตใจและจิตวิญญาณที่แผ่ขยายกว้างขึ้น

 

*(R Kent Hughes, Hebrews, Volume One: An Anchor for the Soul, Wheaton: Crossway Books, 1993)

 

                                                                                                           

ผู้เขียน : ธันยา เฟอร์ดินันดูซ (Tanya Ferdinandusz)

ธันยาเป็นบรรณาธิการและนักเขียนอิสระ ซึ่งเขียนข้อคิดจากการอ่านพระคัมภีร์ บทความและบทเฝ้าเดี่ยวมากว่า 20 ปี  เธอเป็นผู้เขียนเรื่องการแต่งงานนั้นสำคัญ

(Back to the Bible, 2018) – หนังสือสำหรับคู่แต่งงานที่เป็นคริสเตียน  ธันยาแต่งงานกับโรชาน มาเป็นเวลา 26 ปี และอาศัยอยู่ที่ศรีลังกากับลูกๆ คือ ดาเนียล และโยชูวา

 

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อคุณอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คุณนึกเห็นแผ่นดินแบบไหน? แผ่นดินนั้นมีลักษณะอย่างไร? ใครอยู่ที่นั่น? พวกเขาทำอะไรที่นั่น? พวกเขารู้สึกอย่างไร?

 

อ่าน : ฮีบรู 7:1-10

 

ประการแรก นามของท่านแปลว่า กษัตริย์แห่งความชอบธรรม และประการต่อมา ท่านเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมด้วยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุขฮีบรู 7:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เมลคีเซเดคผู้ลึกลับปรากฎขึ้นสั้นๆ ในปฐมกาล 14:18-20 และถูกอ้างชั่ว

ประเดี๋ยวเดียวในสดุดี 110:4 และปรากฏอีกใน ฮีบรู (5:6,10; 6:20; 7:1-17)

นามของท่านแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมและท่านเป็น กษัตริเมืองซาเลม’  ด้วยซึ่งหมายถึงกษัตริย์แห่งสันติสุข’ (ข้อ 2) เหนือว่าอับราฮัม (ข้อ 4) และปุโรหิตเชื้อสายเลวี (5) ความเป็นปุโรหิตตลอดไปของเมลคีเซเดคเป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า (ข้อ 3)

 

ในวัฒนธรรมที่ชื่อแสดงถึงลักษณะที่สำคัญของบุคคล กษัตริย์ปุโรหิตที่เข้าใจยากผู้นี้ เป็นการพยากรณ์ถึงการครอบครองของพระเมสสิยาห์ ซึ่งมีลักษณะเด่นทั้งความยุติธรรมและสันติภาพ (ฮีบรู 1:8,9; อิสยาห์ 9:6,7) ในขณะที่ความยุติธรรมและสันติภาพดำเนินไปด้วยกัน จะมีความตึงเครียดในสองแนวคิดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ตามลำดับของเมลคีเซเดค มาถึงพระเยซูที่เป็นกษัตรย์ปุโรหิตซึ่งพระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็น "เครื่องบูชาไถ่บาป" ซึ่งทำให้ผู้เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย (โรม 3:25,26)  ความพยายามที่ดีที่สุดของเรานั้นยังต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้ามาก  บนพื้นฐานของการเป็น คนชอบธรรมเท่านั้นที่เราจะได้สัมผัสสันติสุขกับพระเจ้าและมีชีวิตที่บริบูรณ์ในอาณาจักรของพระองค์

 

ตอบสนอง:

ในพระเยซูนั้น ความชอบธรรมและสันติภาพจะจูบกัน (สดุดี 85:10) ในที่สุดและเต็มที่  คุณจะรักษาความยุติธรรมและสร้างสันติภาพได้อย่างไร?
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.