ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2020

การเริ่มต้นใหม่

 

เตรียมจิตใจ

อ่าน บทเพลงคร่ำครวญ 3:22-23  ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ทุกวัน

 

อ่าน โยชูวา 5:1-12

 “พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า วันนี้เราได้กลิ้งความอดสูเพราะอียิปต์ไปให้พ้นเจ้าแล้ว จึงเรียกชื่อตำบลนั้นว่า กิลกาล จนทุกวันนี้โยชูวา 5:9

 

สำรวจและใคร่ครวญ

หัวใจสำคัญของการเดินทางในครั้งนี้ก็คือ มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคนของพระเจ้าผ่านการเดินทางเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา มีการเริ่มต้นใหม่ในสองเรื่อง เรื่องแรกคือการเข้าสุหนัตของผู้ชายทุกคน (ข้อ 2-9 ) และเรื่องที่สองคือการฉลองเทศกาลปัสกาด้วยการรับประทานผลแรกที่เกิดขึ้นในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา(ข้อ 10-12)

       การเข้าสุหนัตของพวกผู้ชายทำขึ้นในขณะที่คนอาโมไรต์และคนคานาอันกำลังใจเสียและหวาดกลัวต่อประชาชนอิสราเอล (ข้อ 1)  ความหวาดกลัวนี้ทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะเข้าโจมตีประชาชนอิสราเอลในทันที ทำให้โยชูวามีเวลาที่จะให้ผู้ชายทุกคนเข้าสุหนัตและพักอยู่ในค่ายจนกว่าพวกเขาจะหายดี และก่อนที่สงครามบุกเยรีโคจะเริ่มต้นขึ้น (ข้อ 8,13)

       การเข้าสุหนัตเป็นหมายสำคัญที่พระเจ้าทรงประทานให้ เพื่อแสดงถึงการเข้าส่วนร่วมในความสัมพันธ์กับพระองค์ (ดูปฐมกาล บทที่ 17) และมันยังเป็นข้อกำหนดของผู้ที่จะเข้าร่วมรับประทานอาหารในพิธีปัสกาด้วย (อพยพ 12:43,44) แต่ประชาชนที่เกิดขึ้นมาใหม่ในระหว่างการเดินทางเร่ร่อนเป็นเวลา 40 ปีในถิ่นทุรกันดารนั้น ยังไม่มีใครได้เข้าสุหนัตเลย (โยชูวา 5:5) คำอธิบายอยู่ในข้อที่ 6 การเข้าสุหนัตจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเพื่อกลิ้งความอดสูเพราะอิยิปต์ออกไป ดูสรุปความในข้อที่คุณคิดว่าโยชูวาจะมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อเขาได้ยินพระดำรัสของพระเจ้าในเรื่องนี้?

 

การเริ่มต้นใหม่เรื่องที่สองที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่ประชากรของพระองค์ อยู่ในข้อ 10-12 คือ ขนมปังไร้เชื้อและข้าวคั่ว ซึ่งอาจจะเปรียบไม่ได้กับน้ำนมและน้ำผึ้ง (ข้อ 6) แต่นี่ก็เป็นการเริ่มต้น

 

ตอบสนอง

คิดถึงบางคนที่คุณรู้จักที่ต้องการการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า แล้วอธิษฐานเพื่อเขาเหล่านั้น
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.