ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020

พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่!

 

เตรียมจิตใจ

คุณเคยได้เห็นเรื่องอะไร9ที่อัศจรรย์ที่สุดที่พระเจ้าทรงกระทำหรือไม่? ไม่่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาโรคของคุณหรือเพื่อน  การจัดเตรียมสิ่งที่คุณขาดแคลนในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด จงคิดถึงเรื่องเหล่านั้นและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ 

 

อ่าน โยชูวา 4:10-24

 “เพื่อชนชาติทั้งสิ้นทั่วพิภพจะได้ทราบว่า พระหัถต์พระยาห์เวห์นั้นทรงฤทธิ์ เพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นนิตย์โยชูวา 4:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

ในที่สุดประชาชนก็ได้เดินทางมาถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญา โยชูวาได้ย้ำสิ่งที่เราได้อ่านในบท 4:10-24 ด้วยวิธีการหลายอย่าง แต่ก็มีหลายสิ่งที่ไม่เหมือนกัน เราลองมาดูในข้อเหล่านี้

 

ในข้อที่ 10 แสดงให้เราเห็นว่าสิทธิอำนาจในการเป็นผู้นำของโยชูวานั้นได้รับมาจากพระเจ้าและจากโมเสส ผลของการเชื่อฟังและทำตามพระบัญชาด้วยความระมัดระวังของโยชูวาคืออะไร (ข้อ 14)?  ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

 

การเดินทางในครั้งนี้ยังสามารถนำไปเปรียบเทียบกับการข้ามทะเลแดงในระหว่างการอพยพหนีออกจากประเทศอียิปต์ได้ด้วย (อพยพ 12-14) ปาฏิหาริย์เรื่องการข้ามแม่น้ำทั้งสองครั้งนี้ เกิดขึ้นในเดือนที่หนึ่งของปีเหมือนกัน และเกี่ยวข้องกับเทศกาลฉลองพิธีปัสกาเหมือนกัน  ความแตกต่างที่สำคัญในคราวนี้ก็คือ นี่เป็นการฉลองพิธีปัสกาในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา แทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการหลบหนีจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่างการข้ามแม่น้ำทั้งสองครั้งก็คือ ในครั้งนี้ประชากรของพระเจ้าจะต้องถืออาวุธพร้อมที่จะเข้าเผชิญศึกกับศัตรูในสมรภูมิรบด้วย (ข้อ 13)

 

ท้ายสุดนี้ เราได้พบว่าศิลาอนุสรณ์ทั้งสิบสองก้อนที่กิลกาลนั้นมีความหมายสองประการ ดูข้อที่ 24  ประชากรของพระเจ้าอาจได้รับขวัญกำลังใจจากความหมายทั้งสองของศิลาอนุสรณ์นี้อย่างไร?

 

ตอบสนอง

คิดถึงสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้ ที่ต้องการการเคลื่อนไหวของพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในการทำงาน จงอธิษฐานเผื่ือสถานการณ์นั้น
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.