ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 

คุณจำได้ไหม ตอนที่... ?

 

เตรียมจิตใจ

ลองคิดถึงความทรงจำใดๆ ที่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษในชีวิตของคุณ แล้วจงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความหมายที่มันมีต่อชีวิตของคุณ

 

อ่าน โยชูวา 4:1-9

 “แล้วท่านจงตอบว่า น้ำที่จอร์แดนแยกจากกันต่อหน้าหีบพันธสัญญาแห่งพระยาห์เวห์ เมื่อหีบนั้นข้ามจอร์แดน น้ำก็แยกจากกัน ศิลาเหล่านี้จะเป็นอนุสรณ์เป็นนิตย์แก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลโยชูวา 4:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเจ้าทรงตรัสกับโยชูุวาโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 1) และโยชูวาได้แสดงความสัตย์ซื่อภักดีต่อพระเจ้าโดยการทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสั่ง (ข้อ 4-8 ) ประชาชนอิสราเอลก็แสดงความภักดีต่อโยชูวาโดยการเชื่อฟังสิ่งที่ท่านบัญชา (ข้อ 8 ) ความทรงจำเรื่องการข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของประชากรของพระเจ้า และจำเป็นจะต้องถูกจารึกไว้ให้เป็นที่จดจำ ดูในข้อที่ 5-8 อีกครั้งหนึ่งว่าอนุสรณ์ศิลานี้มีรูปร่างอย่างไร

 

เราสามารถจินตนาการถึงภาพในอนาคตของข้อที่ 6 ที่ประชากรของพระเจ้าจะกลับมาเยี่ยมเยียนสถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของพวกเขาในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประทานให้ในทุกๆ ปีต่อๆ มา ลองนึกถึงภาพของเด็ก ที่เล่นอยู่รอบ อนุสรณ์สถานศิลาเหล่านี้ คุณจะอธิบายให้เด็กๆ เหล่านั้นฟังถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเมื่อประชาชนข้ามแม่น้ำจอร์แดนว่าอย่างไร?

 

ราวกับว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าประชากรของพระองค์ต้องการสิ่งที่เป็นพยานวัตถุสำหรับการยึดเหนี่ยว และเพื่อเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงฤทธิ์อำนาจ ความสัตย์ซื่อและการจัดเตรียมอันดีเลิศของพระเจ้าเพื่อพวกเขา นี่คือจุดประสงค์ของอนุสรณ์ศิลานี้ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่ของชนชาติของพระเจ้าในแผ่นดินที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกเขา และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาในอนาคต

 

ตอบสนอง

คิดถึงสิ่งเตือนใจที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราในฐานะคริสเตียน (เช่น การรับบัพติสมา, ขนมปังและน้ำองุ่น) สิ่งเตือนใจเหล่านี้ช่วยทำให้คุณเข้มแข็งขึ้น และช่วยหนุนใจคุณอย่างไรบ้าง?
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.