ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020

จงวางใจในเราและยืนบนดินแห้ง

 

เตรียมจิตใจ:

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี... เป็นของพระองค์( 1 พงศาวดาร 29:11)  สรรเสริญพระเจ้า

 

อ่าน โยชูวา 3:1-17

 “โยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่า จงชำระตัวให้บริสุทธิ์ เพราะว่าพรุ่งนี้ พระยาห์เวห์จะทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่านโยชูวา 3:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เวลามาถึงเมื่อประชาชนจะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา โยชูวาจึงบอกกับพวกเจ้าหน้าที่เป็นครั้งสุดท้าย ให้บัญชาประชาชนถึงวิธีการที่พวกเขาจะต้องทำ (ข้อ 2-4)  แล้วโยชูวาก็ให้คำสั่งที่สำคัญที่สุดกับประชาชนคือ (ข้อ 5) พวกเขาจำเป็นจะต้องชำระตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ในวาระที่สำคัญยิ่งนี้ (อ่าน อพยพ 19:10-15)

 

เมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าได้ตรัสสั่งโมเสสให้ทำหีบแห่งพันธสัญญาขึ้น (อพยพ 25:10-22) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประทับอยู่ด้วยของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ บัดนี้ หีบพันธสัญญาจึงมีบทบาทสำคัญในการนำประชาชนข้ามแม่น้ำจอร์แดน ฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบจะต้องลงไปยืนอยู่ในแม่น้ำจอร์แดนก่อน (ข้อ 13) แล้วน้ำในแม่น้ำก็จะแยกออก ปุโรหิตจะต้องยืนหามหีบพันธสัญญาอยู่ที่ริมแม่น้ำ จนกว่าประชาชนทุกคนจะเดินข้ามแม่น้ำไปจนหมด ปุโรหิตต้องเดินก้าวออกไปด้วยความเชื่อและยอมให้เท้าของพวกเขาเปียกน้ำ เพื่อให้ประชาชนคนอื่นเดินข้ามไปด้วยเท้าที่แห้ง (ข้อ 6,8) ถ้าคุณเองเป็นพวกปุโรหิตในตอนนั้น คุณอาจจะคิดถึงเรื่องอะไร? และเรื่องนี้อาจเตือนประชาชนให้ระลึกถึงเหตุการณ์อะไรบ้าง?

 

ปาฏิหาริย์เรื่องการข้ามแม่น้ำเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกว้างไกล (ข้อ 15,16) เรื่องนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทรงกระทำเพื่อประชากรของพระองค์?

 

ตอบสนอง:

อธิษฐานทูลขอพระเจ้าที่จะทรงเปิดตาของคุณให้มองเห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทรงทำงานอยู่ในตัวคุณ และในโลกที่อยู่รอบตัวคุณ
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.