ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020


โมเลกุล
(สิ่งของที่เล็กจิ๋วมาก)กับภูเขา

 

เตรียมจิตใจ:
  ‘จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์(สดุดี103:1)  ก่อนที่จะอ่านต่อไป ให้เราสรรเสริญพระเจ้า  ที่พระองค์ทรงเป็นและทรงสร้าง

                                                                                                                                                                             
อ่าน  :  สดุดี 104

ข้าแต่พระเจ้า พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆ พระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญา แผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มหมด(สดุดี 104:24)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สดุดีบทนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมที่สรรเสริญด้วยคำกลอนด้วยความรู้สึกจากใจจริง สำหรับผู้ที่มีตามองเห็นนั้น โรม 1:20  สอนเราว่าสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้าสามารถเห็นได้ชัดเจนในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง สำหรับคริสเตียนที่มีความเชื่อนั้นวิทยาศาสตร์และการสำรวจเป็นความมั่นใจและทางด่วนในการนมัสการพระเจ้าเพราะเราเห็นพระปัญญาและฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากมายปรากฏในสิ่งของที่เล็กจิ๋วมากอย่างหน่วยโมเลกุลและสิ่งมหึมาอย่างภูเขา

 

ผู้เขียนสดุดีช่วยให้เราเห็นความเมตตาและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ให้กับเราผ่านการทรงสร้าง พระเจ้าทรงถูกรวมและถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโลกและจักรวาลของเรา เริ่มจากทรงจัดตั้งดวงจันทร์ให้กำหนดฤดู (ข้อ 19) ทรงประทานอาหารแก่สิ่งทรงสร้าง (ข้อ 27) ทรงให้หญ้างอกขึ้นมา (ข้อ14) ในเวลาที่เครียดกดดันและกลัววิตกกังวล มันจะเป็นการปลอบใจอย่างมากที่จะวางใจในความจริงว่า พระเจ้าทรงตั้งแผ่นดินโลกไว้บนรากฐานของมันเพื่อมิให้มันสั่นคลอดเป็นนิตย์นิรันดร์ (ข้อ 5)

 

เมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้า ท่าทีการสรรเสริญของคุณเป็นอย่างไร? ใช่คล้ายกับว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงแสนดี’  เมื่อเปรียบเทียบกับท่าทีของผู้เขียนสดุดีที่ไม่มีข้อสงสัยว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ใหญ่ยิ่งนัก! (ข้อ 1)? ท่าทีตอบสนองของผู้เขียนสดุดี คือสิ่งหนึ่งสำหรับเราที่จะเลียนแบบ (ข้อ 33,34) การสรรเสริญ การนมัสการ การเปรมปรีดิ์ ด้วยความรู้สึกและการแสดงออกถึงความยินดีอย่างยิ่งยวดในพระเจ้า

 

ตอบสนอง

 

ลองออกไปเดินกลางแจ้งและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่คุณเห็นจากการทรงสร้าง
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.