ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2020

 

พระเจ้าแห่งสันติสุข

 

เตรียมจิตใจ:

ขอให้คุณใช้เวลาสองสามนาทีในความเงียบ ให้จิตใจและความคิดของคุณสงบนิ่ง ตลอดวันนี้ ให้ถือว่าคุณได้รับคำสั่งว่า สันติสุข จงนิ่งเถิด” (มาระโก 4:39) (และดู สดุดี 46:10)

 

อ่าน : 2 เธสะโลนิกา 3:6-18

ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข ประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและในทุกสถานการณ์” 2 เธสะโลนิกา 3:16

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เปาโลไม่อายที่จะมอบคำแนะนำที่ใช้ประโยชน์ได้จริงและท้าทายด้วยความรักให้เกิดระเบียบวินัยในผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง เขาคาดหวังว่าความรักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความประพฤติ และผู้นำต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขา มีตัวอย่างอะไรบ้างที่เปาโลหยิบยกมาให้เราได้เห็นในข้อ 6, 9, 11 และ 14? มีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้จากการหนุนใจและคำสอนของเปาโลในจดหมายฉบับนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคำอธิษฐาน?

 

สุดท้าย เปาโลย้ำถึงเรื่องราวของพระคุณและสันติสุขซ้ำอีกเช่นที่ได้ย้ำมามากมายหลายครั้ง (ข้อ 16-18) สองคำนี้เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง แสดงถึงการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของผู้เชื่อที่มีความเคลื่อนไหว มีผลในชีวิตจริง และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ เปาโลเชื่อใจว่าชาวเธสะโลนิกาจะได้รับประสบการณ์ในเรื่องนี้เมื่อพวกเขายังคงเชื่อฟังในการทรงเรียกของพระเจ้าต่อไป  และสิ่งนี้ก็จะเป็นจริงสำหรับพวกเราทุกคนและสำหรับคริสตจักรทั่วโลกในปัจจุบันเช่นกัน

 

ในจดหมายที่เต็มไปด้วยหัวใจผู้เลี้ยงและมีศูนย์กลางอยู่ที่พระกิตติคุณฉบับนี้ มีประเด็นหลักที่ถูกเน้นย้ำและกล่าวถึงบ่อยๆ คือ ความสำคัญของการทำงาน  ความจำเป็นที่ต้องสอนในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์  ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของสังคมคริสเตียนที่มีความรักเพิ่มพูนขึ้น  ความสามารถที่จะรู้จักชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก  ข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณ  มีหัวข้อใดที่คุณรู้สึกว่าสะท้อนถึงสถานการณ์ขณะนี้ในชีวิตของคุณ ครอบครัวของคุณ และคริสตจักรของคุณ?  ขอให้คุณได้รับการหนุนใจว่า พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงอยู่เคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์

 

ตอบสนอง:

 ใคร่ครวญถึงคำสั่งสอน คำท้าทาย และคำหนุนใจต่างๆในจดหมายของเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ลองเลือกคำท้าทายและคำหนุนใจอย่างละหนึ่งข้อจากที่ได้อ่านไปแล้วเพื่อนำไปพัฒนาในชีวิตของคุณ
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคม
พลังประจำวัน-1 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.