ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-1 ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020

พระเจ้าแห่งฤทธิ์อำนาจ

 

เตรียมจิตใจ:

ใช้เวลาสักครู่สรรเสริญพระเจ้าสำหรับฤทธิ์อำนาจและความสง่างามของพระองค์ ขอทรงสถิตบนบัลลังก์แห่งคำสรรเสริญจากพันๆ ชั่วอายุคน ขอถวายคำสรรเสริญแด่กษัตริย์ผู้ทรงถูกฆ่าและเป็นขึ้นมาอีกครั้ง เรายกเสียงของเราขึ้นสู่สวรรค์ (Jeremy Riddle, © Bethel Music, 2016).

 

อ่าน : 2 เธสะโลนิกา 2:1-17

 

ขณะนั้นคนนอกกฎหมายก็จะปรากฏตัวขึ้น และพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการเสด็จมาอันรุ่งโรจน์ของพระองค์” 2 เธสะโลนิกา 2:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระคำตอนนี้ซับซ้อนขึ้นมาก เนื่องจากเปาโลเขียนถึงหัวข้อเรื่อง คนนอกกฎหมาย” (ข้อ 3) ตอนนี้เป็นตอนที่ขึ้นชื่อว่าตีความได้ยากมาก เพราะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการกล่าวถึงอำนาจทางจิตวิญญาณและทางการเมือง ตอนนั้นมีความพยายามจากจักรพรรดิ Gaius ที่จะตั้งรูปปั้นของเขาในวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มในปี คศ. 40 (ดูข้อ 4) แต่ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไร เราก็เห็นได้ชัดเจนว่าเปาโลเขียนถึงการสอนเทียมเท็จที่ทำให้คริสตจักรเธสะโลนิการู้สึกหวั่นไหว เช่น พระเยซูทรงเสด็จกลับมาแล้ว (ข้อ 2) สำหรับยุคปัจจุบัน เราจะแยกแยะคำสอนที่เราได้ยินมาว่าจริงหรือเท็จได้อย่างไร?

 

เปาโลยอมรับว่าความชั่วกำลังทำงานอยู่ในโลกนี้ มีการเปรียบเทียบระหว่างการหลอกลวงและโกหกที่นำไปสู่ความตาย กับความจริง (ข้อ 10) จากนั้น เราก็กลับไปสู่หัวข้อที่คุ้นเคย (ข้อ 13-17) ด้วยภาษาที่เราได้อ่านมาก่อนแล้วใน 1 เธสะโลนิกา คือ ความรัก พระคุณ และความหวัง หัวใจผู้เลี้ยงของเปาโลกระตุ้นให้คริสตจักรยอมรับความจริงในคำสอนเหล่านี้ (ข้อ 15) และในขณะเดียวกัน ก็หนุนใจและให้กำลังใจแก่คริสตจักรที่จะยอมให้สิ่งเหล่านี้เต็มล้นในชีวิตออกมาเป็นการกระทำของเขา พระคำในข้อ 13 ถึง 17 ช่วยให้เราเข้าใจตอนเริ่มต้นของข้อพระคำในตอนนี้อย่างไรบ้าง?

 

ตอบสนอง:

 

สิ่งที่คุณได้อ่านไปในวันนี้ มีตอนใดที่ท้าทายคุณ? ขอให้ใช้เวลาในการอ่านเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูให้มากขึ้น (เช่น มัทธิว บทที่ 24 หรือ วิวรณ์ บทที่ 22)

 
พลังประจำวัน#184-ตุลาคม

พลังประจำวัน-31 ตุลาคม
พลังประจำวัน-30 ตุลาคม
พลังประจำวัน-29 ตุลาคม
พลังประจำวัน-28 ตุลาคม
พลังประจำวัน-27 ตุลาคม
พลังประจำวัน-26 ตุลาคม
พลังประจำวัน-25 ตุลาคม
พลังประจำวัน-24 ตุลาคม
พลังประจำวัน-23 ตุลาคม
พลังประจำวัน-22 ตุลาคม
พลังประจำวัน-21 ตุลาคม
พลังประจำวัน-20 ตุลาคม
พลังประจำวัน-19 ตุลาคม
พลังประจำวัน-18 ตุลาคม
พลังประจำวัน-17 ตุลาคม
พลังประจำวัน-16 ตุลาคม
พลังประจำวัน-15 ตุลาคม
พลังประจำวัน-14 ตุลาคม
พลังประจำวัน-13 ตุลาคม
พลังประจำวัน-12 ตุลาคม
พลังประจำวัน-11 ตุลาคม
พลังประจำวัน-10 ตุลาคม
พลังประจำวัน-9 ตุลาคม
พลังประจำวัน-8 ตุลาคม
พลังประจำวัน-7 ตุลาคม
พลังประจำวัน-6 ตุลาคม
พลังประจำวัน-5 ตุลาคม
พลังประจำวัน-4 ตุลาคม
พลังประจำวัน-3 ตุลาคม
พลังประจำวัน-2 ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.