ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-29 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 29 กันยายน 2020

 

อธิษฐานเผื่อเรา

 

เตรียมจิตใจ:

 

จงเขียนรายชื่อคน 7 คนที่คุณจะอธิษฐานเผื่อตลอดสัปดาห์หน้า อธิษฐานเผื่อหนึ่งคนตอนนี้ และเอารายชื่อนี้ติดไว้ในที่ซึ่งคุณจะมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อจะได้เตือนให้คุณอธิษฐาน

 

อ่าน : 1 เธสะโลนิกา 5:12-28

 

พี่น้องทั้งหลาย จงอธิษฐานเพื่อเราด้วย” 1 เธสะโลนิกา 5:25

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

จดหมายของเปาโลเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ความจริงของข่าวประเสริฐ และคำแนะนำสั่งสอนที่นำไปใช้ได้จริง ดูเหมือนว่าเปาโลเกือบจะรีบๆเขียนให้จบ พยายามที่จะใส่สิ่งต่างๆ ลงไปให้มากที่สุดก่อนที่เขาจะจบจดหมาย ทำให้ข้อความในตอนท้ายนี้อัดแน่นไปด้วยแนวทางและคำสอนต่างๆ มากมาย ในข้อ 12-22 นี้ คุณคิดว่าคำสั่งข้อใดที่เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด? ข้อใดท้าทายคุณมากที่สุด? สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในบรรดาคำหนุนใจถึงชาวเธสะโลนิกาก็คือ ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า (ข้อ 24) สิ่งนี้ทำให้เรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองต่อหน้าผู้หนึ่งผู้ใดหรือต่อหน้าพระเจ้า แต่เราทำงานเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในเราได้  ผลของการทำเช่นนี้มหัศจรรย์มาก คือ ความรัก สันติสุข การหนุนน้ำใจ ความอดทน ความเมตตาปราณี ความชื่นชมยินดี คำอธิษฐานและการขอบพระคุณ

 

สำหรับเปาโลแล้ว การอธิษฐานเป็นธรรมชาติของการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่ก็หมายความถึงการหนุนใจกันและกันด้วย เช่นเดียวกันกับที่เปาโลอธิษฐานเผื่อชาวเธสะโลนิกา เปาโลก็ได้ขอให้พวกเขาอธิษฐานเผื่อตัวเองและผู้ที่ทำงานอยู่รอบข้างเขาด้วยเช่นกัน (ข้อ 25) การเป็นคริสเตียนไม่ใช่การมีประสบการ์ณฝ่ายวิญญาณเพียงลำพัง การมีประสบการ์ณในความรักของพระเจ้าไม่สามารถแยกออกจากการสำแดงความรักนั้นผ่านทางชีวิตที่บริสุทธิ์และมีเกียรติได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่นและเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 

ตอบสนอง:

 

ขอให้เขียนจดหมายหรือส่งข้อความไปให้ใครคนใดคนหนึ่ง อาจเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่คุณจะอธิษฐานเผื่อก็ได้  คุณจะหนุนใจเขาในความเชื่อโดยใช้ข้อความหรือแนวทางจาก 1 เธสะโลนิกาเพื่อช่วยคุณก็ได้
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.