ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot




พลังประจำวัน-27 กันยายน

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

พูดกับตัวเอง

 

เตรียมจิตใจ:

 

เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น” (สดุดี 103:11)

 

อ่านสดุดี 103

จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ... ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า”  สดุดี 103:1, 4

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ใครบอกว่าการพูดกับตัวเองไม่ใช่ความคิดที่ดี  ผู้ประพันธ์สดุดี ได้พูดและย้ำกับตนเองในที่นี้อย่างไม่ต้องอาย   เราทุกคนก็พูดกับตัวเองบ้างไม่ว่าเราจะยอมรับมันหรือไม่ก็ตาม! ในสดุดีบทนี้  ดาวิดให้แบบฝึกหัดที่ดีมากเกี่ยวกับวิธีการสรรเสริญพระเจ้า  และในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาสุขภาพทางอารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณของเรา

 

ประการแรก  ดาวิดกระตุ้นตนเองให้สรรเสริญพระเจ้า ด้วยจิตใจและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในพระองค์  เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 1) - บริสุทธิ์ไม่เหมือนใคร  น่าสนใจที่ดาวิดเริ่มต้นที่นี่โดยมุ่งเน้นที่พระเจ้าทรงเป็นใครเป็นอันดับแรก  ไม่ใช่ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำซึ่งจะพูดถึงต่อไป  ดาวิดเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรา ที่ต้องการการเตือนอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าได้อวยพรพระองค์อย่างไร (ข้อ 2)  พระองค์ทรงเขียนเพลงสดุดี แต่ถ้าเป็นทุกวันนี้  เราคงใช้แอพมือถือ (Apps) แจ้งเตือนจากปฏิทิน หรือบันทึกประจำวัน (ไดอารี) เพื่อเตือนเราถึงช่วงสำคัญในวันเวลาของเรา

 

ข้อ 2 ถึง 5 ได้เตือนเราว่า พระเจ้าทรงช่วยให้รอดและค้ำจุนเราอย่างไร  จากนั้น การระลึกถึงพระลักษณะของพระเจ้า (ข้อ 6-14) - พระองค์ทรงชอบธรรม เมตตากรุณา เปี่ยมด้วยพระคุณ  มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเป็นพ่อ มีความอ่อนโยน - เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่เราจะรับรู้และเสริมสร้างความเชื่อศรัทธาของเรา  ตอนนี้ จากสิ่งที่ผู้แต่งสดุดีสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ชั่วคราวเพียงใด  ให้ระลึกว่า เราปลอดภัยแค่ไหนในพระหัตถ์ของพระเจ้าองค์นิรันดร์ของเรา (ข้อ 15–19)

 

ตอบสนอง:

 

จะเป็นการดี ที่เราท่องจำบางข้อที่สำคัญจากสดุดีบทนี้  แล้วใช้เป็นคำพูดที่จะพูดคุยกับตัวเองเป็นประจำ




พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายน



Copyright © 2010 All Rights Reserved.