ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-26 กันยายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020

 

ชีวิตกับพระเยซู

 

เตรียมจิตใจ:

คิดใคร่ครวญถ้อยคำเหล่านี้ เราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น ความเจ็บปวดจะหมดสิ้นไป และเราจะมีชีวิตในพระสง่าราศีของพระองค์” (Norman Fellingham) (There is a Day, © 2001 Thankyou Music)

 

อ่าน : 1 เธสะโลนิกา 4:13-18

 อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” 1 เธสะโลนิกา 4:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ: 

เริ่มจากการสำแดงความรักในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ เปาโลนำเราไปยังภาพรวม คือการเสด็จกลับมาของพระเยซู เปาโลแสดงให้เห็นว่าชีวิตประจำวันของเราเป็นส่วนหนึ่งของความหวังอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ เป็นความหวังที่ก่อเกิดขึ้นมาจากความจริงของข่าวประเสริฐซึ่งเปาโลได้ใช้ความสามารถถักทอความหวังนี้เข้าไว้ในคำสั่งที่นำไปใช้ได้จริงของเขา (ข้อ 14) ซึ่งหากจะสรุปสั้นๆอย่างงดงามและลึกซึ้งก็คือ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาอีกครั้ง

 

จากนั้น เปาโลได้มองไปยังความหวังในอนาคตของคริสเตียนเมื่อได้กลับคืนเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆ    ข้อความในข้อที่ 16 บอกให้เราได้เห็นถึงพระลักษณะและสิทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างไร?  ความไม่แน่นอนว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะเกิดขึ้นเมื่อใด และเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างไรนั้น ถูกตั้งไว้ให้เห็นเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับความแน่นอนของพระสัญญาว่าเราทั้งหลายจะอยู่กับพระเจ้าเป็นนิตย์ (ข้อ 17)  พระสัญญาข้อนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไร? คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหรือรู้สึกหวั่นใจกว่าเดิม?  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

 

ชาวเธสะโลนิการู้สึกวิตกกังวลและสับสนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เชื่อในพระเยซูที่ตายไปแล้ว (ข้อ 13) วัตถุประสงค์ของเปาโลที่เขียนข้อความในตอนนี้ก็เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ในการเขียนตอนอื่นๆ คือเพื่อเป็นการหนุนใจ การใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงที่มีความหวังของการเป็นขึ้นมานั้นเป็นเครื่องปลอบประโลมใจของพวกเราทุกคนและของชาวเธสะโลนิกาด้วย

 

ตอบสนอง:

 

คุณมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งด้านใดในชีวิตของคุณหรือไม่ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดในโลกนี้? ขอให้คุณอธิษฐานถึงสิ่งนั้น จงวางใจในกำลังของความจริง สิทธิอำนาจ และพระสัญญาของพระเจ้า เหมือนอย่างที่ได้ทรงสำแดงให้เราได้เห็นในการทรงฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.