ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-25 กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020

 

ชีวิตประจำวัน

 

เตรียมจิตใจ:

คุณรู้สึกอย่างไรกับงานของคุณ? คุณรู้สึกพึงพอใจหรือไม่? การทำงานเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับคุณไหม? คุณรู้สึกว่าคุณสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งที่คุณทำหรือไม่? ขอให้คุณนำความรู้สึกขอบพระคุณและสิ่งที่เป็นเรื่องยากสำหรับคุณเหล่านี้ ทูลต่อพระเจ้าในคำอธิษฐาน

 

อ่าน : 1 เธสะโลนิกา 4:1-12

 

และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบ และทำกิจธุระส่วนของตน และทำงานด้วยมือของตนเอง เหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้ว” 1 เธสะโลนิกา 4:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ความรักที่เปาโลมีต่อชาวเธสะโลนิกามีรากฐานมาจากความรักของพระเจ้า (ดู บทที่ 1:4) ในจดหมายที่ท่านเขียนถึงพวกเขา ความรักอันซาบซึ้งนี้เป็นบ่อเกิดของการหนุนน้ำใจอย่างลึกซึ้งและล้นไหลออกมาเป็นคำอธิษฐาน (3:11) ข้อความในตอนนี้แสดงให้เราเห็นว่าการแสดงออกอย่างธรรมชาติและเกิดผลของความรักของพระเจ้าที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นเป็นอย่างไร (ข้อ 10) การใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้น (ข้อ 1) คือการรักผู้อื่นอย่างที่ปฏิบัติได้ผลจริง และการประพฤติตนของเรา พระเจ้าทรงสอนให้เรารักซึ่งกันและกัน (ข้อ 9) เปาโลทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าการรักซึ่งกันและกันนี้หมายถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการรับใช้ซึ่งกันและกันในทุกๆความสัมพันธ์ของเรา เช่น ความสัมพันธ์ทางเพศ, ความสัมพันธ์กับผู้ที่คุ้นเคยกัน, ความสัมพันธ์ทางการเงิน และความสัมพันธ์ภายในสังคมคริสเตียน (ข้อ 3–8,9,12)

 

สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรา? ลองคิดถึงตารางชีวิตประจำวันของคุณและจังหวะชีวิตตลอดสัปดาห์นี้ โดยระลึกถึงคำสรุปของเปาโลว่า การทำงานหนักก็เพราะรัก” (บทที่ 1:3) เมื่อคิดถึงความสัมพันธ์และสถานะทางการเงินของคุณแล้ว คุณมีความพึงพอใจในสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงส่งให้คุณไปอยู่หรือไม่ (ข้อที่ 11) ? แบบอย่างของเปาโลในการเย็บเต๊นท์ไปพร้อมๆกับการหนุนใจและการสั่งสอนชาวเธสะโลนิกา สอนให้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือไม่ (ดู บทที่ 2:9)? 

 

ตอบสนอง:

 

ถ้าเรารักกันและกัน พระเจ้าก็สถิตอยู่ในเรา และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา” (1 ยอห์น 4:12)  ทบทวนข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันและในการทำงาน
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.