ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-24 กันยายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

 

ได้รับการหนุนใจจากคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

อธิษฐานด้วยถ้อยคำจากคำอธิษฐานของพระเยซู ในขณะที่คุณอธิษฐาน ขอให้คุณใคร่ครวญถึงความหมายของคำสรรพนามที่ใช้ พวกเรา เรา ของเรา ให้ระลึกถึงคริสตจักรของคุณ ครอบครัวของคุณ และคริสตจักรทั่วโลก

 

อ่าน : 1 เธสะโลนิกา 3:6-13

 

และขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ในการรักซึ่งกันและกัน และการรักทุกคน เหมือนเรารักท่าน” 1 เธสะโลนิกา 3:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ลองจินตนาการถึงความชื่นชมยินดีเมื่อได้รับจดหมายจากคนที่เรารัก หรือเวลาที่เปิดดูภาพถ่ายเก่าๆ รำลึกถึงช่วงเวลาดีๆ  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้รับการ์ดใบหนึ่งส่งมาทางไปรษณีย์จากเพื่อนสนิท ด้านหน้าของการ์ดใบนั้น พิมพ์คำว่า ฝันให้ใหญ่ด้านใน เธอเขียนถ้อยคำแสดงถึงความรักและยืนยันในบางสิ่งบางอย่าง มิตรภาพของเราแน่นแฟ้นขึ้นและดิฉันก็รู้สึกได้รับการยกชูขึ้นด้วย เช่นเดียวกัน เมื่อได้รับข่าวคราวของชาวเธสะโลนิกาจากทิโมธี เปาโลก็ยิ่งมีความชื่นชมยินดีในตัวของพวกเขาและในความเชื่อของพวกเขาอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นและลึกซึ้งขึ้นอีก  ทำให้เปาโลรู้สึกสบายใจขึ้นในท่ามกลางความเจ็บปวดทั้งหลายที่ท่านกำลังเผชิญ (ข้อ 7)

 

เราไม่ได้ติดตามพระเยซูด้วยตัวเราเองตามลำพังคนเดียว  แต่เราเดินทางไปพร้อมกับผู้อื่นในชุมชนของเรา (ดูโรม 12:9–16)  เราต้องการผู้อื่นรอบข้างเราเพื่อที่จะช่วยเราในการเดินไปในความเชื่อและ ทำให้เราสามารถยืนหยัดในการติดตามการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเรา  และในการใช้ชีวิตโดยพึ่งพาพระเยซู (ดู ยอห์น บทที่ 15) ความรักที่เปาโลแสดงออกในจดหมายของท่าน เป็นการแสดงออกโดยไม่มีสิ่งใดมาปิดกั้น ท่านแสดงออกโดยไม่รู้ตัวเลยว่า พวกเราได้เห็นถึงคำอธิษฐานอันสวยงามที่ท่านเขียนเพื่ออวยพรชาวเธสะโลนิกา (ข้อ 11) ท่านอธิษฐานขอให้พวกเขาได้มีประสบการ์ณความรักอันเต็มล้นของพระเจ้า (ข้อ 12) คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานขอเพื่อว่า เมื่อพวกเขาได้รับความรักอันเต็มล้นนี้ (ข้อ 12) และมีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซู (ข้อ 13) แล้วพวกเขาจะมีชีวิตที่เสริมสร้างผู้อื่นรอบข้างต่อไป

 

ตอบสนอง:

 

วันนี้ ขอให้ลองคิดถึงวิธีการอธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่ได้รับการกดขี่ข่มเหง  คุณจะลองใช้ถ้อยคำจาก 1 เธสะโลนิกา 3:12,13 เพื่อเป็นการเริ่มต้นก็ได้
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.