ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-23 กันยายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 23 กันยายน 2020

 

เราอยากเจอคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

 

ระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณได้มีประสบการ์ณการพบกันกับบุคคลหรือกลุ่มคนอีกครั้ง อย่างมีความสุขชื่นชมยินดี อะไรทำให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาพิเศษ?

 

อ่าน : 1 เธสะโลนิกา 2:17-3:5

 

... เราจึงขวนขวายด้วยใจกระหายอยากเห็นหน้าพวกท่านอีก” 1 เธสะโลนิกา 2:17

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เปาโลอยากรู้ข่าวคราวของชาวเธสะโลนิกามาก ลองคิดถึงความรู้สึกโหยหาอยากพบเจอคนที่คุณรักแบบได้พบหน้ากันจริงๆ นั่นคือความรู้สึกที่เปาโลนำมาบรรยายไว้ที่นี่ ภาษาที่แสดงถึงความรู้สึกภายในของเปาโลทำให้เราเห็นได้อย่างไม่มีข้อสงสัยถึงความทุ่มเทที่ท่านมีให้แก่พวกเขา ท่านรู้สึก ถูกพรากจากพวกเขาไป (2:17) และท่านรู้สึก ขวนขวายด้วยใจกระหายอยากเห็นหน้าพวกเขาอีกครั้ง (2:17)  ในที่สุด ท่านก็ ทนต่อไปอีกไม่ได้แล้ว” (3:1) แต่ก็กลับไปที่เธสะโลนิกาด้วยตัวเองไม่ได้ (ดูกิจการ 17:13)

ความรู้สึกโหยหาของเปาโลที่อยากพบหน้าชาวเธสะโลนิกานั้นรุนแรงขึ้นเนื่องจากท่านชื่นชอบพวกเขา และเนื่องจากการทดลองที่ทั้งท่านและพวกเขาต้องเผชิญ (3:3–5) ท่านได้ใช้ภาพอะไรเป็นการสื่อถึงความชื่นชอบที่ท่านมีต่อพวกเขา? (2:19) สำหรับคุณ ใครทำให้คุณรู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อนึกถึงความเชื่อและความหวังในข่าวประเสริฐของเขา?

 

เนื่องจากไม่มีหนทางในการสื่อสารแบบทันที เปาโลจึงส่งทิโมธีไปปฏิบัติภารกิจในการติดตามข่าวว่า พวกเขาเป็นอย่างไรและเพื่อเสริมสร้างพวกเขาขึ้นในความเชื่อ (3:2) สิ่งนี้สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียน ทั้งความสัมพันธ์ระยะไกลและภายในสังคมของคริสตจักร เราจะช่วยสร้างเสริมและพัฒนาได้อย่างไร?

 

ตอบสนอง:

 

การโหยหาอยากพบหน้าผู้ที่เรารัก ช่วยให้เราเข้าใจถึงความโหยหาพระเจ้าของเรา ใช้สดุดีบทที่ 42 เพื่อช่วยให้คุณสามารถกล่าวถึงความรู้สึกโหยหาการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า กวางกระเสือกกระสนหาธารน้ำฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น” (ข้อ 1)
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.