ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-22 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 22 กันยายน 2020


พวกเรารักคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

 

ตอนนี้ คุณกำลังต้องการการหนุนใจและการประเล้าประโลมใจในด้านใดของชีวิต? ขอให้คุณสัตย์ซื่อต่อตนเองและพระเจ้าในเรื่องนี้

 

 อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 2:1-16

 

เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน ไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา” 1 เธสะโลนิกา 2:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ภาษาที่เปาโลใช้ในตอนนี้ เป็นภาษาที่แสดงถึงความอบอุ่นและอ่อนโยน ลองสังเกตถึงการที่เปาโลแสดงออกให้พวกเขาได้รับรู้อย่างชัดเจนว่าท่านรักพวกเขาจากใจจริงเปาโลเขียนถึงการที่ชาวเธสะโลนิกากลายเป็น ที่รักยิ่งของท่าน (ข้อ 8) และใช้การอุปมาอุปมัยถึงแม่และพ่อ (ข้อ 7, 11) ที่เลี้ยงดูลูกของตนเพื่อแสดงให้เข้าใจถึงความรู้สึกของท่านที่ใกล้ชิดสนิทสนมและมีความรักความห่วงใยต่อชาวเธสะโลนิกา

 

ความรักคือแรงจูงใจให้เปาโลแบ่งปันข่าวประเสริฐและชีวิตของท่าน (ข้อ 8) ทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกและต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเสมอ ทำให้เราได้เห็นถึงตัวอย่างของการสำแดงพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมทั้งในการพูดและเขียน และในการกระทำ (ข้อ 9, 12)  สำหรับคุณ ด้านใดที่เป็นธรรมชาติสำหรับคุณมากกว่ากัน? วิธีการที่เปาโลแสดงออกซึ่งความรักที่เขามีต่อชาวเธสะโลนิกา หนุนใจและท้าทายคุณอย่างไร?

 

การใช้คำว่า มีใจกล้าในตอนต้นของบทนี้ (ข้อ 2) ทำให้เห็นว่าความรักนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยความเสี่ยง รวมทั้ง รักทั้งๆที่รู้อยู่ว่ามีการกดขี่ข่มเหงและการทดลองที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าทรงขอให้คุณก้าวออกไปในทางใดเพื่อจะนำข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปยังผู้อื่น? ขอให้คุณมั่นใจและกล้าหาญ จงรู้ว่า พระคำของพระเจ้า กำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อ” (ข้อ 13)

 

ตอบสนอง:

 

คุณกำลังแบ่งปันชีวิตและข่าวประเสริฐกับใครอยู่? จงบอกให้เขาได้รู้ว่าคุณรักเขา และคุณมองเห็นถึงพลังของพระเจ้าที่ทรงทำงานในชีวิตของเขา
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.