ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-20 กันยายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

วางใจในเวลาของพระองค์

 

เตรียมจิตใจ:

ให้หันสายตาของคุณไปยังพระเยซู / มองดูใบหน้าที่มหัศจรรย์ของพระองค์ / และสิ่งต่างๆในโลกจะสลัวไปอย่างน่าประหลาด / ในความสว่างของพระสิริและพระคุณของพระองค์(Helen H Lemmel, Turn your eyes upon Jesus, 1922)

 

อ่านสดุดี 102

 

แต่พระองค์ทรงเหมือนเดิม และปีเดือนของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด”  สดุดี 102:27

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัส (ข้อ 1-11) เสียงร้องทูลของผู้แต่งบทสดุดีนี้ มีความเร่าร้อนและเร่งด่วน  เหมือนคนที่อธิษฐานอ้อนวอนว่า  พระเจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์มีความอดทน แต่โปรดให้ข้าฯ ในตอนนี้!ผู้ประพันธ์สดุดีมองหาวิธีแก้ปัญหาหรือคำตอบในเวลาของเขา: 'ขอทรงตอบโดยเร็ว เมื่อข้าฯ ร้องทูล' (ข้อ 2)

 

แต่พระองค์ พระยาห์เวห์... (ข้อ 12)  เป็นจุดสำคัญในสดุดีบทนี้  ผู้ประพันธ์สดุดีหันจากวันแห่งความทุกข์ยากของเขา มาพิจารณาวันแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้า (ข้อ 12–22) 

จุดเปลี่ยนนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนแห่งการไว้วางใจ เพราะเขายืนยันซ้ำๆ ว่าพระเจ้าจะทรงตอบสนองด้วยความเมตตากรุณา (ข้อ 13, 17) เพื่อนำการปลดปล่อยมาสู่ประชาชนของพระองค์ (ข้อ 15,16)  ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น แต่เฉพาะใน "เวลาที่กำหนด" ของพระเจ้า (ข้อ 13)  ผู้ประพันธ์สดุดีมั่นใจในการแทรกแซงของพระเจ้า  ดังนั้นเขาจึงคาดหวังว่าจะได้รับประจักษ์พยานในอนาคตเกี่ยวกับการปลดปล่อยครั้งใหญ่นี้ (ข้อ 18–20)!  การเพ่งมองไปที่วันแห่งความทุกข์ยากของเขา  ทำให้ผู้แต่งบทสดุดีนี้รู้สึกหมดหนทางและสิ้นหวัง  แต่เมื่อเขาหันมามองที่พระเจ้า ความหวังก็ถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้ง

 

เวลาของพระเจ้านั้นไม่ได้ตรงกับเวลาของเราเองเสมอไป  แต่ก็เป็นเวลาที่เราวางใจได้เสมอไป  เพราะพระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลง  และปีเดือนของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด (ข้อ 25-27)  พระองค์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ (ฮีบรู 13:8)

 

ตอบสนอง:

 

'แต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์' (สดุดี 31:14,15)  วันนี้คุณจะยืนยันเช่นนี้ไหม?

 

 
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.