ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-18 กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020

 

กลายเป็นคนอ่อนแอ

 

เตรียมจิตใจ

มีความอยุติธรรมมากมายเหลือเกินในโลกใบนี้! คุณจะตอบสนองอย่างไร? เรื่องนี้เต็มไปด้วยความอยุติธรรม 

 

อ่าน : ปฐมกาล 27:1–40

ถึงแม้คนอธรรมงอกขึ้นอย่างหญ้า และผู้ทำความชั่วทุกคนเจริญขึ้น เขาทั้งหลายก็จะถูกทำลายเป็นนิตย์ (สดุดี 92:7)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ขณะที่คุณกำลังอ่านเรื่องนี้ คุณคิดอย่างไรกับอิสอัค เมื่อต้องไม่สมหวังในการส่งมอบพรโดยชอบธรรมในบั้นปลายชีวิต (ข้อ 34,35)? หรือ เอซาว ที่ถูกพรากจากสิทธิ์บุตรหัวปีเป็นครั้งที่สอง (ข้อ 36)?  แล้วเรเบคาห์ล่ะ ความทะเยอทะยานสำหรับลูกชายทำให้เกิดการหลอกลวงที่อยุติธรรม (ข้อ 8-10) แต่ก็ทำให้เธอไม่ได้อยู่กับลูกชายคนโปรด (ดูข้อ 42-45)? หรือยาโคบ ที่จากจุดนี้ ทำให้ต้องหลบหนีไปการได้รับพรนี้ไม่ได้ทำให้มีชีวิตที่สบาย ไม่มีผู้ใดชนะ

 

เป็นครั้งที่สองแล้ว ที่พระสัญญาของอับราฮัมไม่ได้ส่งต่อให้กับบุตรหัวปี เหมือนที่อิชมาเอลและยาโคบคาดหวังไว้  พระเจ้าทรงเลือกทายาทที่จะสามารถรับประโยชน์จากพระสัญญาได้ ไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์หรือการเรียกร้องสามารถแทนที่สิ่งนี้ เราอาจสงสับว่าทำไมพระประสงค์ของพระเจ้าจึงสำเร็จได้จากการหลอกลวงหรือความโลภ (ดูสดุดี 37,73,92)   แต่วิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของเรา จากยาโคบมาถึงชนชาติอิสราเอล และแม้แต่ต่อมา พระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือมารซาตาน เราสามารถวางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี  

 

ตอบสนอง

การหลอกลวง การหลอกใช้ และการลุแก่อำนาจพบเห็นได้ทั่วไปในโลกนี้  ประชาชน รวมทั้งคริสเตียนต้องได้รับผลที่ตามมาด้วย เลือกสถานที่หนึ่ง อธิษฐานขอความยุติธรรม ให้พระประสงค์ของพระเจ้าเห็นเด่นชัด และให้ความดีออกมากจากความชั่ว  
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.