ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-17 กันยายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020

 

กลายเป็นเหมือนพ่อ?

 

เตรียมจิตใจ

 จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ (สดุดี 106:1)  ใคร่ครวญพระธรรมข้อนี้ ขณะเตรียมใจเข้าเฝ้าพระเจ้า 

 

อ่าน : ปฐมกาล 26:1–25

ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั้นว่า เรโหโบท กล่าวว่า เพราะบัดนี้พระยาห์เวห์ทรงให้เรามีที่กว้าง และเราจะเกิดผลในดินแดนนี้” (ปฐมกาล 26:22)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ประสบการณ์ชีวิตของอับราฮัมและอิสอัคมีความคล้ายคลึงกัน อันที่จริง ในการที่พระเจ้าทรงปรากฎแก่อิสอัคครั้งที่ 1 และครั้งที่ บอกเป็นนัยว่าความมั่งคั่งของเขานั้นเป็นผลมาจากความเชื่อฟังของพ่อของเขา (ข้อ 5,24) ประสบการณ์ของพระพรของเขาเป็นปัจจุบัน พระสัญญาที่จะทรงอวยพรอับราฮัมนั้นรออยู่ในอนาคตอย่างมั่นคง อิสอัคเก็บเกี่ยวได้ผลดี (ข้อ 12) ร่ำรวย และได้รับการอวยพระพรร้อยเท่า ซึ่งแสดงถึงความสัตย์ซื่อ เขาได้ขุดเจอน้ำ (ข้อ 17-22,25) และได้ตั้งถิ่นฐานอย่างสงบสุขกับเกษตรกรชาวฟิลิสเตีย! (ข้อ 22)

 

นอกจากความพยายามที่จะไม่เป็นศัตรูกับอาบีเมเลค (ข้อ 7-11) อิสอัคเป็นคนที่มีชีวิตสุขสบาย แม้ภายหลังจะมีความขัดแย้งในครอบครัว (ข้อ 34,35) ในเวลานี้เอง อิสอัคได้รับรู้พระเมตตาของพระเจ้า (ข้อ 22) พระเจ้าทรงสถิตย์อยู่ด้วยแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน 

 

หลายคนประสบกับช่วงเวลาที่ดำเนินชีวิตไปวันๆ สลับกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายมากขึ้น สำหรับบางคน เนื่องจากบุคลิกลักษณะ ภูมิหลัง หรือสถานการณ์ การมีชีวิตสุขสบายเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่สำหรับคนอื่น ชีวิตคือความท้าทายที่ยาวนาน ชีวิตของคุณเป็นแบบไหน? 

 

 

ตอบสนอง

อธิษฐานทูลขอให้คุณสามารถรับรู้พระเมตตาคุณของพระเจ้าไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นแบบไหน ให้ขอบพระคุณพระองค์ ทูลขอพระเจ้าให้ทรงเปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์ แก่ใครก็ตามที่คุณรู้ว่าชีวิตเขายากลำบากมาก   
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.