ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-15 กันยายน

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

กลายเป็นพ่อสามี

ตรียมจิตใจ

สงบใจและสัมผัสการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า 

 

อ่าน : ปฐมกาล 24:29–67

 

แต่คนใช้นั้นพูดกับเขาทั้งสองว่า อย่าหน่วงข้าพเจ้าไว้เลย เพราะพระยาห์เวห์ทรงให้ทางของข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางไปหานายข้าพเจ้า” (ปฐมกาล 25:56)  

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องนี้คลี่คลายอย่างรวดเร็ว จากตอนที่เรเบคาห์วิ่งกลับไปที่บ้าน (ข้อ 28) จนถึงตอนที่ลาบันรีบไปที่บ่อน้ำ (ข้อ 29) เชื้อเชิญคนใช้ผู้นั้นทันที (ข้อ 30,31) (เขาได้กลิ่นความมั่งคั่งลอยในอากาศ) จนถึงตอนที่คนใช้แน่วแน่ที่จะบอกความตั้งใจของเขา (ข้อ 33) จนกระทั่งลาบันและเบธูเอลตอบยินยอมทันที (ข้อ 50) และคนใช้ยืนกรานที่จะกลับไปอย่างรวดเร็ว (ข้อ 56) 

 

เราอาจถามว่า ทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้?’  กลัวว่าอับราฮัมจะตาย หรือกลัวเรเบคาห์จะเปลี่ยนใจหรือ? ความสงสัยว่าลาบันอาจพยายามถ่วงเวลา (ที่เขาแสดงออกในภายหลัง 29:27) หรือความแน่วแน่ของคนใช้ที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จหรืออาจเป็นเพียงเพราะคนใช้รับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงนำเขา เขาเลยอยากรีบกลับไป (ข้อ 27,48,56)  ตั้งแต่ต้น ทั้งเขาและนายของเขาหวังการทรงนำจากพระเจ้า 

 

ฟังเหมือนคนใช้ผู้นี้ได้ใคร่ครวญถึงประสบการณ์ของเขา คริสเตียนบางคนในทุกวันนี้ มีการฝึกจิตวิญญาณโดยการใคร่ครวญถึงสิ่งที่ทำให้รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากที่สุดและน้อยที่สุด  การใคร่ครวญเช่นนี้สามารถทำให้เราวางเสาอากาศในการรับรู้พระเจ้าลง เพื่อแยกแยะการทรงสถิตยอของพระเจ้าและการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของเรา 

 

ตอบสนอง

อะไรทำให้คุณรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากที่สุดและน้อยที่สุดในวัน สัปดาห์และเดือนที่ผ่านมา? ไม่ต้องรีบร้อนแต่ให้ใช้เวลาใคร่ครวญ 

 
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.