ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-12 กันยายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020

 

กลายเป็นพ่อม่าย

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่าชีวิตกับพระคริสต์ในนิรันดร์กาลจะเป็นอย่างไร? ขอพระเจ้าทรงประทานความปรารถนาในชีวิตนิรันดร์ที่สดใหม่ให้กับเรา  

 

อ่าน : ปฐมกาล 23:1–20

โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้รับพลังตั้งครรภ์และได้คลอดบุตรเมื่อชรามากแล้ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นซื่อสัตย์ฮีบรู 11:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อับราฮัมและซาราห์มีชีวิตสมรสที่ยืนยาวและเต็มไปด้วยเหตุการณ์มากมาย อับราฮัมเดินทาง 22 ไมล์จากเบเออร์เชบาไปเมืองเฮโบรนเพื่อไว้ทุกข์ แต่กระดูกของนางซาราห์จะฝังไว้ที่ไหน

 

อับราฮัม ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น เจ้าชายผู้ทรงอำนาจ” (ข้อ 6) ได้เจรจาต่อรองซื้อ ที่ฝังศพที่มัมเร - บังเอิญเป็นที่ซึ่งนางซาราห์ได้ยินว่าเธอจะได้เป็นมารดา  อับราฮัมตั้งใจซื้อที่ดินผืนนี้ และได้ตกลงซื้อต่อหน้าคนทั้งปวง (ข้อ 10) ในราคาที่สูงมาก
อับราฮัม อิสอัค เรเบคาห์ ยาโคบ และเลอาห์ จะถูกฝังไว้ที่นี่ด้วย  นี่เป็นที่ดินผืนแรกที่อับราฮัมได้เป็นเจ้าของ ที่ดินผืนเล็กนิดเดียวในดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ผู้เขียนฮีบรูได้บอกว่า พวกเขาแสวงหาแผ่นดินที่ประเสริฐกว่านี้มาก คือแผ่นดินสวรรค์ (ฮีบรู 11:16)

 

เดือนหน้า เราจะฝังเถ้ากระดูกของสามีฉัน เป็นการรับรู้ครั้งสุดท้ายว่าเขาตายแล้ว และร่างของเขาสลายลงเป็นผงคลีดิน  พื้นที่เล็กกระจิดริดนั้นจะเป็นการให้เกียรติว่าเขาเคยมีชีวิตอยู่ เขาไม่ต้องการร่างกายทางโลกนี้อีกต่อไป เพราะเขาได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ของพระคริสต์  หากเขายังไม่ได้รับร่างกายที่ฟื้นคืนชีพที่ไม่อาจทำลายลงได้ (1 โครินธ์ 15:42-44) เขาก็จะได้รับในเร็ววันนี้ เพราะพระเจ้าทรงสัญญาไว้ถึงแผ่นดินที่ประเสริฐยิ่งกว่า

 

ตอบสนอง

เรามีเดิมพันในชีวิตบนโลกนี้ แต่อะไรเป็นเดิมพันของเราในชีวิตนิรันดร์? อธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังไว้ทุกข์ 

 
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.