ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-9 กันยายน

พลังประจำวันวันพุธที่ 9 กันยายน 2020

 

การเป็นคนนอกที่ร่ำรวย

 

เตรียมจิตใจ

จากประสบการณ์ของคุณ คนเราปฏิบัติต่อคนนอกอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นคนนอกสังคม หรือเผ่าพันธุ์ อายุ ความสามารถ หรือประสบการณ์ชีวิต? ทูลขอพระเจ้าให้ทรงประทานความจริงที่ล้ำลึกให้คุณขณะอ่านเรื่องของอับราฮัม 

 

อ่าน : ปฐมกาล 21:22–34

 

เพราะฉะนั้น บัดนี้จงปฏิญาณต่อพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ว่า ท่านจะไม่ทำผิดต่อเรา ต่อลูกหลานของเรา หรือต่อชาติพันธุ์ในอนาคตของเรา (ปฐมกาล 21:23)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อับราฮัม ผู้ซึ่งเป็นคนมั่งคั่งเมื่อออกจากเมืองฮาราน (12:5) และยังคงอาศัยอยู่ในแคว้นฟิลิสเตีย ท่านยิ่งร่ำรวยมากขึ้นไปอีกเมื่อได้รับของขวัญจากกษัตริย์อาบีเมเลค แผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์ มีหลักฐานคือบ่อน้ำมากมาย แต่อย่างไรก็ดี ท่านไม่ได้เป็นคนของที่นี่ ความมั่งคั่งของท่าน เชื้อชาติและแม้แต่ศาสนาของท่านก็ทำให้ท่านเป็นคนนอก พระเจ้าของท่านจึงเป็นที่วางใจและถูกมองว่าเป็นแหล่งของความสำเร็จทางวัตถุ (ข้อ 22)   

 

แต่อาบีเมเลคไม่เชื่อใจอับราฮัม อับราฮัมอาจจะขอที่ดินมากกว่าที่อาบีเมเลคประทานให้ (ดู 20:15)  หรือแม้แต่จะขู่เรียกมรดกของครอบครัวของพระองค์? พระองค์กล่าวหาอับราฮัมว่าปิดบังข้อมูล หรือสร้างบ่อน้ำโดยไม่ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ หรือกล่าวหาข้าราชการของพระองค์อย่างผิดๆ  อาบีเมเลคต้องการคำปฎิญาณอย่างเป็นทางการ (ข้อ 31) ก่อนจะยอมรับเจตนาอันซื่อสัตย์ของอับราฮัม  

 

ทำไมอับราฮัมถึงได้แสดงการรับรู้การทรงสถิตย์อยู่ของพระเจ้าด้วยการปลูกต้นสนหมอก ต้นสูง ให้ร่มเงา มีใบเขียวชอุ่มตลอดปี หลังจากที่อาบีเมเลคจากไปแล้ว? เพราะโล่งใจ? สำนึกบุญคุณ? เจตนาที่จะยังอยู่ต่อ

 

ตอบสนอง

นมัสการออกพระนามพระยาห์เวห์ว่า พระเจ้านิรันดร์ (ข้อ 33; วลีที่ใช้เพียงครั้งเดียวในปฐมกาล) ในขณะที่คุณอธิษฐานเผื่อผู้ที่ประสบกับการเป็นคนนอกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้มีความเข้าใจ ความอดทน ความสัตย์ซื่อ และความกล้าหาญ อธิษฐานเผื่อผู้ที่ละเลยคนนอก ไม่ว่าเขาจะมีเหตุผลใดก็ตาม 

 
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.