ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-7 กันยายน

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2020

 

บทนำสู่พระธรรมปฐมกาล บทที่ 20-28 

เราคิดว่าเราเป็นใคร?

 

ในซีรีส์ทางทีวีเรื่องคุณคิดว่าคุณเป็นใคร”? คนเด่นคนดังหลายคนได้สำรวจสาแหรกครอบครัวของตัวเองและพบว่ามีญาติที่ไปลงเอยในสถานสงเคราะห์ เป็นตัวแทนสิทธิสตรีในเบงกอล หรือแม้แต่มีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายราชวงศ์  นับเป็นการเดินทางเพื่อการค้นพบ 

 

บางครั้งบางคราว เราได้มีโอกาสค้นพบบางสิ่งเกี่ยวกับตัวเองหรือครอบครัวเพิ่มมากขึ้น บางทีก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้เราต้องตีความอดีตของเราใหม่ บางครั้ง เราก้าวสู่ช่วงใหม่ของชีวิตที่ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองตัวเอง เช่น เมื่อเราเป็นพ่อแม่ ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง เปลี่ยนงาน ย้ายบ้าน เกษียณ สูญเสียคนที่รัก  บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของเรา หรือเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น มันทำให้เราเปลี่ยนความคิดว่าเราเป็นใคร หรือเปลี่ยนวิธีที่เราอธิบายถึงตัวเองกับคนอื่น

 

ในตอนต้นของปฐมกาล พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าท่านจะได้เป็นบิดาของชนชาติที่ยิ่งใหญ่และได้รับการอวยพระพร ท่านได้ออกเดินทางโดยไม่รู้จุดหมายปลายทาง ท่านรับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ ต้องตัดสินใจเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ได้ ต้องเสี่ยงภัยและทำผิดพลาด แต่ในระหว่างเดินทางกับภรรยาและบุตรชาย ท่านมีการเดินทางอีกแบบหนึ่ง คือการเดินทางของความเชื่อเพื่อค้นพบความหมายของการอยู่ในพระสัญญานิรันดร์ของ เจ้านายผู้เป็นกษัตริย์” “องค์พระผู้เป็นเจ้า” an everlasting covenant with the ‘Sovereign Lord’.

 

ในฐานะคริสเตียน เราก็กำลังเดินทางเช่นกัน ความเชื่อของเราถูกทดสอบ เราได้ถูกเรียกให้เชื่อวางใจในพระเจ้าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน หรือ แม้เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราขณะที่คุณเดินทางไปกับอับราฮัมและลูกหลานของท่าน ขอให้คุณได้ค้นพบเกี่ยวกับการเดินทางของความเชื่อของคุณที่มีต่อพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อมากยิ่งขึ้น  การเดินทางที่สร้างรูปแบบและเปลี่ยนแปลงคนที่เราคิดว่าเราเป็น  

 

ผู้เขียนโร วิลลัฟบี  (Ro Willoughby)

โรเป็นบรรณาธิการให้ Scripture Union มานานหลายปี และปัจจุบันกำลังทำพันธกิจ Sheffield 8 Mission Partnership

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2020

 

สามีที่ปลอมตัว

 

เตรียมจิตใจ

ในวันศุกร์ประเสริฐ  การรับรู้ตัวตนของสาวกของพระเยซูได้เปลี่ยนไป เขาได้กลายเป็นผู้ติดตามผู้นำที่ล้มเหลวและตายแล้ว สองวันต่อมาทุกอย่างได้เปลี่ยนไปอีกครั้ง เหตุการณ์ใดบ้างในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณเปลี่ยนความคิดว่าคุณเป็นใคร?    

 

อ่านปฐมกาล 20:1-18

 

อับราฮัมทูลว่า เพราะข้าพระบาทคิดว่า ในที่นี้ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเสียเลย พวกเขาจะฆ่าข้าพระบาทเสียเพราะเหตุภรรยาของข้าพระบาทปฐมกาล 20:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ในระหว่างการเดินทาง อับราฮัมได้ไปที่เก-ราห์ ในดินแดนฟีลิสเตียที่ไม่เคยมีคนของพระเจ้าอาศัยอยู่ ท่านอนุมานว่าผู้คนที่นี่ไม่ได้นับถือพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ ท่านจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นพี่ชายนางซาราห์ ซึ่งเป็นจริงในทางเทคนิค แต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์หลักของทั้งคู่ นี่เป็นการหลอกลวงที่เกิดจากความกลัว และไม่ใช่ครั้งแรกด้วย (ดู 12:10-20) 

 

ช่างน่าแปลกที่ในความฝัน พระเจ้าได้ตรัสกับอาบีเมเลคที่ปรากฎว่าเป็นคนชอบธรรมและเคารพพระเจ้าของอับราฮัม เราอาจคิดว่าพระองค์จะขับไล่อับราฮัมไปเสีย แต่ทำไมกลับทรงให้รางวัลอับราฮัมในสิ่งที่ท่านทำ รวมถึงค่าชดเชยต่อหน้าทุกคนแก่นางซาราห์ ผู้ซึ่งในสายพระเนตรพระองค์ถูกทำให้มีมลทิน (ข้อ 16)  นี่เป็นการดูหมิ่นสามีของเธอหรือไม่

 

นี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลย แต่ที่น่าสนใจเพราะเราได้เห็นพระเจ้าทรงตรัส และแม้กระทั่งทรงอวยพระพรผู้ที่อยู่นอกพระสัญญา  อับราฮัมปลอมตัวเพราะขาดความเชื่อวางใจในพระเจ้า ในสถานการณ์ใหม่ๆ เมื่อรู้สึกไม่มั่นคง เราก็อาจเสี่ยงที่จะบิดเบือนความจริงเพื่อทำให้เราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเช่นกัน 

 

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้จักที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ใหม่ รวมถึงเด็กคริสเตียนวัย 11 ปีที่กำลังจะเข้าเรียนชั้นมัธยม ทูลขอให้พวกเขาเชื่อวางใจในพระเจ้า และสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พวกเขาเป็น ในฐานะเยาวชนผู้ติดตามพระคริสต์  
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.