ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-5 กันยายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020

 

อย่ามองกลับไป!

 

เตรียมจิตใจ:

ฉันมีเพื่อนที่เป็นผู้ลี้ภัย เขาเป็นหมอฟัน แต่เขาต้องหนีออกจากประเทศของเขา ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง  ลองนึกภาพว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไร?

 

อ่าน : ปฐมกาล 19:15-29

 

ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงทำลายเมืองต่างๆ ในที่ลุ่ม พระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัม และทรงส่งโลทออกไปจากท่ามกลางการทำลายล้าง เมื่อพระองค์ทรงทำลายล้างเมืองทั้งสองที่โลทอาศัยอยู่ปฐมกาล 19:29

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระเจ้าทรงเมตตาต่อโลทและครอบครัวของเขา และทูตสวรรค์ของพระองค์ก็นำพวกเขาให้พ้นจากภัยพิบัติที่ใกล้เข้ามา  ครอบครัวได้รับการเตือนถึงหายนะร้ายแรงที่กำลังมาถึง  แม้ในขณะที่พวกเขาวิ่งหนีอยู่ โลทก็ยังหาทางพูดต่อรองกับพระเจ้าถึงการหนีไปที่เมืองเล็กแค่ครึ่งทางจากบ้านแทนเนินเขาไกล (ข้อ 18–20)  บางทีภรรยาของโลทอาจรอดชีวิตมาได้ถ้าเขาไม่ได้พยายามที่จะปรับปรุงคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้า (ข้อ 26)

 

ข้อความมีความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไฟซึ่งทำลายเมืองโสโดมและเมืิองโกโมราห์ (ข้อ 24)  พระเจ้าทรงทำสิ่งนี้ - ภาพอันน่าสะพรึงกลัว เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย (โรม 6:23)  พระกิตติคุณช่วยให้เราเผชิญสิ่งนี้โดยรู้ว่าพระเยซูได้ทรงจ่ายราคาเต็มเพื่อเรา  ขอบพระคุณที่พระเยซูทรงตายแทนคุณ!

 

เรื่องราวครอบครัวของโลทยังปรากฏต่อไป และไม่ใช่คุณธรรมที่ดีนัก (ในตอนท้ายของบทที่ 19) เพราะลูกสาวของเขาต่อสู้ดิ้นรนในการติดตามพระเจ้า จึงเลือกทางเลือกที่ไม่ดีมาตลอดทาง  บางทีพวกเขาอาจได้รับความเสียหายจากประสบการณ์อันน่ากลัวในเมืองโสโดม?  แต่พระคุณของพระเจ้านั้นแสนอัศจรรย์ เราสามารถแบกรับความบาดเจ็บจากอดีตไปกับเราด้วย และการเดินทางสู่การรักษาและสภาพดีในองค์รวมอาจยาวนาน

 

ตอบสนอง:

 

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผืี่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อทุกคนจะได้รับการรักษา และเผื่อผู้ที่แสวงหาที่จะให้ความรักของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตที่เสียหายของพวกเขาด้วย อาเมน
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.