ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-4 กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020

ปฏิเสธการทำชั่ว

 

เตรียมจิตใจ:

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง แม้ในที่มืดมิดที่สุด

 

อ่าน : ปฐมกาล 19:1-14

และได้ทรงช่วยชีวิตโลทผู้ชอบธรรม ผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่ว (เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วัน ความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยิน ทำให้จิตใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์)” 2 เปโตร 2:7-8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

อ่านพระธรรมตอนวันนี้ คู่ไปกับ 2 เปโตร 2:7,8 เพื่อให้มีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านของวันนี้

 

รู้ว่าสถานที่นี้มีความเสี่ยงสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก โลทได้โน้มน้าวให้ผู้มาเยือนทั้งสองหลบลี้ภัยในบ้านของเขา (ข้อ 2,3)  ไม่ว่ากิจกรรมรักร่วมเพศโดยกลุ่มผู้ชายจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ชัดเจนในเมืองโสโดมหรือไม่  แต่ดูเหมือนว่าโลทจะคุ้นเคยอย่างน้อยกับพฤติกรรมนี้แม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ข้อ 6,7)

 

ความพยายามอย่างยิ่งยวดของเขาในการเบี่ยงเบนแผนการอันน่าสะพรึงกลัวของฝูงชนซึ่งดูเหมือนจะประกอบด้วยประชากรชายทั้งหมดของเมือง โดยเสนอให้ลูกสาวที่ยังไม่แต่งงานเป็นสัญลักษณ์เพื่อจำกัดขอบเขตของชายเหล่านั้น (ข้อ 8)  มีเพียงการแทรกแซงอย่างเข้มแข็งและเหนือธรรมชาติ ของชายผู้มาเยืยนสองคนของโลทเท่านั้นที่ ช่วยให้รอดในวันนั้น ทั้งเขาและลูกทั้งสองของเขา (ข้อ 10,11)

 

พระเจ้ายังคงตัดสินพฤติกรรมชั่วร้ายในปัจจุบันหรือไม่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน แม้ว่าเราจะเข้าใจการตัดสินความผิดบาปของพระองค์ในวิธีที่ต่างกัน เพราะว่าพระเยซูทรงตายแทนเรา  ผู้คนมากมายตายเพราะความผิดบาปในเมืองโสโดม  พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เราจะได้ไม่ต้องตายในบาปผิดของเราเมื่อเราวางใจในพระองค์

 

ตอบสนอง:

ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย เพราะว่า ราชอาณาจักร ฤทธานุภาพ และพระเกียรติ เป็นของพระองค์ สืบๆ ไปเป็นนิตย์” (มัทธิว 6:12-13)  อาชญากรรมความรุนแรงที่กระทำและเอาเปรียบต่อผู้อ่อนแอ ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า และไม่ควรเป็นที่พอใจของเราด้วย  อธิษฐานเผื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมดังกล่าวในชุมชนของคุณในวันนี้
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.