ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-3 กันยายน

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2020

 

พระเจ้าทรงตัดสินอย่างถูกต้อง

 

เตรียมจิตใจ:

คุณมีการวิงวอนแลกเปลี่ยนจริงๆ กับพระเจ้าหรือไม่การสนทนาในครอบครัวบางครั้งมีการขึ้นเสียงและกระแทกประตู - แต่ความรักรักษาความสัมพันธ์เอาไว้  ขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ในวันนี้

 

อ่านปฐมกาล 18:16-33

 

ขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลย อย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม ทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรม ขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลย พระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือ?”” ปฐมกาล 18:25

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

เราเพียงสามารถคาดเดารายละเอียดของฉากที่พิเศษและเหมือนละครนี้  ในท่อนแรก (ข้อ 17–19) ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้โดยลำพัง ที่ไม่ได้ให้อับราฮัมรับรู้หรือได้ยิน  แต่แล้ว (ข้อ 20) อับราฮัมได้รับฟังเรื่องสรุปทั้งหมดเกี่ยวกับภัยร้ายที่เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์กำลังเผชิญอยู่  และเขาก็ถูกกระตุ้นให้ลงมือกระทำ (ข้อ 23)

 

เมืองต่างๆ ต้องเผชิญการพิพากษาและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดบาปที่พวกเขาต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ความผิดบาปของพวกเขาไม่ได้ระบุไว้ในที่นี่ (แม้ว่าจะมีร่องรอยที่ชัดเจนในภายหลังแต่เป็นเรื่อง "เศร้าใจ" (ข้อ 20) ที่การกระทำของพระเจ้าในการกวาดล้างพวกเขานั้นเป็นธรรม  สิ่งนี้ทำให้การแทรกแซงอย่างกล้าหาญของอับราฮัมต่อหน้าพระเจ้ายิ่งใหญ่โดดเด่นขึ้น

 

แน่นอนว่า นี่ไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนอธิษฐาน  การอธิษฐานเผื่อและร้องทูลวิงวอนของเรานั้นมีความสำคัญ และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ  การมีอยู่ของคนชอบธรรมเพียงไม่กี่คนในเมืองเหล่านี้จะช่วยพวกเขาได้ (ข้อ 32) แม้ว่าจะไม่พบผู้คนเช่นนั้นและเมืองจะต้องถูกทำลาย (19:24,25)  ให้เราอย่าลืมว่าการมีผู้เชื่ออธิษฐานสองสามคนอธิษฐานร่วมกัน จะสามารถช่วยเมืองหรือประเทศให้รอดพ้นจากการพิพากษาที่น่ากลัวของพระเจ้า

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าฯ ขอเริ่มต้นใหม่ที่จะอุทิศตนในการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเผื่อเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของเรา  ขอทรงเตือนข้าฯ ถึงผลการแทรกแซงต่อพระองค์ ที่พระองค์ทรงฟัง และสิ่งที่ข้าฯ อธิษฐานจะเกิดผลยิ่งขึ้น อาเมน

 
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-2 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.