ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวัน-2 กันยายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 2 กันยายน 2020

 

พระเจ้าทรงเข้ามาใกล้

 

เตรียมจิตใจ:

ถ้าทำได้ ใช้เวลาสักครูค้นหาภาพที่มีชื่อเสียง ภาพตรีเอกานุภาพในพระคัมภีร์เดิม (Old Testament Holy Trinity by Andrei Rublev) ภาพนี้แสดงบทอ่านของเราในวันนี้ เกี่ยวกับอัมราฮัมพบกับพระเจ้า  ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเข้ามาใกล้ (ยอห์น 1:14)

 

อ่านปฐมกาล 18:1-15

 

มีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พระยาห์เวห์จะทรงทำได้ พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้า ฤดูนี้ปีหน้า ซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่งปฐมกาล 18:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

อับราฮัมได้รับข่าวการมาเกิดของอิสอัค ที่ใกล้จะมาถึงแล้ว  การมาเยี่ยมครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของซาร่าห์  แม้ว่าเพราะวัฒนธรรมทำให้เธอต้องอยู่เบื้องหลัง (แต่เธอก็กำลังฟังอยู่!) (ข้อ 10-12) พระเจ้าทรงทำในสิ่งที่ทำเพราะพระองค์สัญญาว่าจะทำ  อิสอัคจะเกิดไม่ใช่เพราะอับราฮัมและซาราห์อธิษฐานอย่างจริงจังมานาน หรือวางใจอย่างไม่มีที่ติ (พวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น) แต่เพราะพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงทำ  อับราฮัมและซาราห์ถูกขอให้ยึดในคำพูดของพระเจ้า  และเหนือสิ่งอื่นใดคือชีวิตแห่งความเชื่อ  ให้นึกถึงคำสัญญาบางข้อที่พระเจ้าทรงทำไว้กับประชาชนของเขาซึ่งรวมถึงเราด้วย:

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้อภัยเรา (เอเฟซัส 1:7)

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอยู่กับเราเสมอไป (มัทธิว 28:20)

พระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะไม่ตาย (ยอห์น 11:25,26)

พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ขับเราออกไป (ยอห์น 6:37)

เราสามารถยึดพระวจนะของพระเจ้าไว้ได้อย่างปลอดภัย  เพราะพระองค์ทรงรักษาสัญญาของพระองค์ 

 

อ่านพระสัญญาเหล่านี้และอื่นๆ จะสามารถเสริมพลังความเชื่อของเราที่จะเชื่อวางใจในพระองค์

 

ตอบสนอง:

การดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ เป็นก้าวย่างที่สำคัญขั้นพื้นฐาน ให้เราสะท้อนความคิดในเนื้อเพลงนมัสการเก่า ที่ว่าผู้ที่ได้รับพระพรเป็นสามเท่า คือผู้ที่ได้รับสัญชาตญาณที่บอกได้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วย แม้เรามองไม่เห็น(Frederick William Faber, 1814–63).
พลังประจำวัน#184-กันยายน

พลังประจำวัน-30 กันยายน
พลังประจำวัน-29 กันยายน
พลังประจำวัน-28 กันยายน
พลังประจำวัน-27 กันยายน
พลังประจำวัน-26 กันยายน
พลังประจำวัน-25 กันยายน
พลังประจำวัน-24 กันยายน
พลังประจำวัน-23 กันยายน
พลังประจำวัน-22 กันยายน
พลังประจำวัน-21 กันยายน
พลังประจำวัน-20 กันยายน
พลังประจำวัน-19 กันยายน
พลังประจำวัน-18 กันยายน
พลังประจำวัน-17 กันยายน
พลังประจำวัน-16 กันยายน
พลังประจำวัน-15 กันยายน
พลังประจำวัน-14 กันยายน
พลังประจำวัน-13 กันยายน
พลังประจำวัน-12 กันยายน
พลังประจำวัน-11 กันยายน
พลังประจำวัน-10 กันยายน
พลังประจำวัน-9 กันยายน
พลังประจำวัน-8 กันยายน
พลังประจำวัน-7 กันยายน
พลังประจำวัน-6 กันยายน
พลังประจำวัน-5 กันยายน
พลังประจำวัน-4 กันยายน
พลังประจำวัน-3 กันยายน
พลังประจำวัน-1 กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.