ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-31 สิงหาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020

ช้าลง  

 

เตรียมจิตใจ:

คุณคาดหวังวิธีแก้ไขปัญหาแบบเตาไมโครเวฟหรือแบบหม้อต้มตุ๋นช้าลงหน่อยในวันนี้คุณพบว่าเป็นการยากที่จะรอคอยพระเจ้าหรือไม่ใช้การอ่านของวันนี้เป็นพื้นที่ที่จะช่วยให้ช้าลง

 

อ่าน : ปฐมกาล 17:1-14

 

เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้าและแก่เชื้อสายต่อมาของ
เจ้า
ปฐมกาล 17:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

มีช่องว่างอยู่ 13 ปีระหว่างตอนจบของบทที่แล้วกับการเริ่มต้นของบทนี้อับรามและซารายได้รอคอยมาไม่มีการหนุนใจและผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นชีวิตประจำวัน การติดตามพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นการต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นต่างๆ แต่มักจะเป็นการต่อเนื่องจากวันธรรมดาๆซึ่งใช้ชีวิตตามปกติในขณะที่รอคอยให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ

 

พระเจ้าได้ปรับสัญญาใหม่จากที่เคยทำกับอับรามว่าเขาจะเป็นบิดาของประชาชาติหนึ่งให้เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย (ข้อ 4-8) และตั้งชื่อใหม่ใ้ห้เขาว่าอับราฮัมและนางซารายว่าซาราห์ (ข้อ 5,15) เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ทำกับเด็กชายทุกคนของประชาคมเพื่อเตือนให้แต่ละรุ่นต่อมาจำไว้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขา (ข้อ 8)

 

คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำพิธีกรรมทางกายภาพต่อไป แต่บางประเพณีก็มีการฉลองหรือทำอย่างต่อเนื่องเช่นการให้บัพติศมาแก่เด็กเล็กถือเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับสู่ชุมชนแห่งพันธสัญญา อย่างช้าๆตลอดเวลาและกับคนแต่ละรุ่นต่อมาพระเจ้าได้ทรงสร้างและอวยพรประชากรของพระองค์ 

 

ตอบสนอง

ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าฯมีความอดทนที่จะเชื่อวางใจในพระองค์เมื่อข้าฯรู้สึกว่าพระองค์ทรงเคลื่อนช้าไปตามวาระของข้าฯ โปรดให้ข้าฯมีความเชื่อที่เห็นพระองค์ทรงทำงานเมื่อข้าฯเข้าใจว่าเป็นความเฉื่อย ขอบพระคุณที่ทรงบอกให้ข้าฯข้าลง’ อาเมน
พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.