ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

พระเจ้าของชนชาติทั้งปวง

 

เตรียมจิตใจ:

ให้สะท้อนเหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันทั้งในประเทศของคุณและในโลก เรียกชื่อแต่ละเหตุการณ์และอธิษฐานว่า ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงควบคุมอยู่และอธิษฐานเผื่อผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการทั้งหมด (2 ทิโมธี 2:1,2)

 

อ่าน : สดุดี 99

พระยาห์เวห์ใหญ่ยิ่งในศิโยน พระองค์ประทับอยู่สูงเหนือชนชาติทั้งปวงสดุดี 99:2 
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เช่นเดียวกับสดุดีที่อ่านผ่านมา (สดุดี 93-98) สดุดีวันนี้เฉลิมฉลองว่า พระเจ้าทรงครอบครองในฐานะกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลก แต่พระองค์จะเป็นกษัตริย์แบบไหนกษัตรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน (ข้อ 1) กษัตริย์ที่เที่ยงธรรมและปกครองด้วยความชอบธรรม (ข้อ 4) กษัตริย์ผู้ทรงตอบคำอธิษฐานของประชาชนของพระองค์ (ข้อ 6)

อย่างไรก็ตาม ให้สังเกตการร้องซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอดข้อ 3,5 และ 9 ว่า พระองค์บริสุทธิ์ ... องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทำไมจึงต้องมุ่งเน้นเช่นนั้?

อาจเพราะสดุดีนี้เขียนขึ้นในช่วงที่อิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย เป็นเวลาที่ดูเหมือนการครอบครองของพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากความแน่นอน  อิสราเอลถูกทำให้พ่ายแพ้ พระวิหารถูกทำลาย ประชาชนร่ำไห้คร่ำครวญ (ดูสดุดี 137:1)  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนสดุดีนี้ได้ร้องทูลพระเจ้าในความไม่แน่ใจนี้ แต่ไม่ใช่! พระเจ้ายังคงเป็นกษัตริย์ผู้ครอบครอง พระองค์ยังคงสมบูรณแบบและมั่นคงในพระลักษณะของพระองค์ บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุด

นั่นมีความหมายต่ออิสราเอลและพวกเราอย่างไร? เช่นเดียวกับโมเสส อาโรน และซามูเอล เราก็ยังสามารถร้องทูลพระเจ้าและรู้ว่า พระองค์จะทรงตอบในยามยากหรือในเวลาที่เรามีความต้องการ เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงฟังเสียงร้องทูลของพวกเขา พระองค์จะได้ยินเสียงพวกเราด้วย

 

ตอบสนอง:

ถ้าคุณมีเพลงนมัสการที่ชอบเป็นพิเศษ ให้ร้องเพลงนั้นถวายพระเจ้าในการนมัสการของคุณ ใช้เวลาในการอธิษฐานเผื่อประเทศต่างๆ ที่คุณคิดถึงในตอนเริ่มต้น เพื่อว่าพวกเขาจะรู้จักและยกย่องพระเจ้าในฐานะผู้ครอบครองและกษัตริย์ (ข้อ 2,3)
พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.