ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม

 

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020

 

พระเจ้าทรงเห็นข้าพเจ้า

 

เตรียมจิตใจ:

ค้นหาคำในเพลงนมัสการมีสหายเลิศคือพระเยซู (What a friend we have in Jesus,Joseph M Scriven,1855)ที่ร้องซ้ำในการร้องรับให้นำทุกสิ่งเข้าเฝ้าและนำสิ่งเหล่านั้นสู่การอธิษฐานไม่ว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไร

 

อ่าน : ปฐมกาล 16:1-16

นางฮาการ์จึงเรียกพระนามพระยาห์เวห์ผู้ตรัสแก่นางว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเห็นข้าพเจ้าเพราะนางพูดว่าที่นี่ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้ทรงเห็นข้าพเจ้าจริงๆหรือ?”” ปฐมกาล 16:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สิบปีได้ผ่านไปอับรามและซารายดูเหมือนจะยิ่งไกลจากการมีลูกมีทางออกที่เป็นไปได้อื่นไหมที่จะช่วยแผนการของพระเจ้านอกจากฮาการ์ (ข้อ 1,2) แม้ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ในวัฒนธรรมสมัยนั้นหญิงทาสสามารถใช้เป็นเมียน้อยและขายไปอย่างถูกกฎหมายแต่ความยุ่งยากที่ตามมาที่อยู่นอกเหนือแผนการของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการสมรส (ปฐมกาล 2:24) เป็นความโกรธแค้นที่ไม่ลงรอยกันและส่งผลให้เกิดการแตกร้าวของครอบครัว (ข้อ 11,12)

 

ท่ามกลางภาวะยุ่งเหยิงนี้พระเจ้าทรงยุ่งทำงานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดอะไรพระเจ้าจะทรงอยู่ที่ศูนย์กลางของเรื่องนั้นการรักษาการฟื้นฟูการสร้างใหม่กลับไปอ่านซ้ำคำสนทนาระหว่างฮาการ์ที่กำลังหนีไปกับทูตสวรรค์ของพระเจ้า (ข้อ 7-14) สำหรับฮาร์กาเป็นที่รู้จักจากการพบพระเจ้าครั้งนี้ไม่ได้ถูกไล่ออกไปแต่รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงเห็นเธอ (ข้อ 13)

 

ตอบสนอง:

คุณดูเหมือนฮาร์กาในเรื่องนี้หรือไม่รู้สึกถูกละทิ้งและพบความยากลำบาก? อธิษฐานด้วยคำอธิษฐานของเธอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเห็นข้าพเจ้าคุณดูเหมือนซารายในเรื่องนี้หรือไม่ไม่อดทนและต้องการให้ชีวิตเคลื่อนต่อไปจงตั้งใจใหม่ที่จะติดตามการทรงนำของพระเจ้าในเวลาของพระองค์

 พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.