ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020

วางใจในผู้ประทานสัญญา

 

เตรียมจิตใจ:

คุณจะระมัดระวังให้สุภาพเมื่อพูดกับพระเจ้าหรือไม่คุณคิดว่าจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะแสดงออกถึงความโกรธความผิดหวังและความขุ่นเคืองต่อพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าเราสามารถเถรตรงกับพระองค์!

 

อ่าน : ปฐมกาล 15:1-21

 

ภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาห์เวห์มาถึงอับรามทางนิมิตว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโล่ของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะมากมายนัก”” ปฐมกาล 15:1

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าจะต้องยินดีที่จะตอบคำถามที่จริงใจของอับรามเกี่ยวกับเชื้อสายของเขา (ข้อ 1-6) ความเชื่อของอับรามที่ว่าพระเจ้าจะรักษาสัญญาของพระองค์ทำให้อับรามต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาเราอาจทึกทักเอาว่านี่คงไม่ใช่เป็นครั้งแรกหากเขาไม่มีความเชื่อเขาก็เพียงมองข้ามคำสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับเด็กว่าเป็นเรื่องนิทานแล้วก็ 'เดินทางต่อไปแต่ความเชื่อของเขาในคำสัญญาทำให้เขาต้องพูดและบ่น (ข้อ 2)!

 

ต่อจากนั้นเราได้อ่านเกี่ยวกับฉากที่แปลกประหลาดของสัตว์ที่ถูกผ่าเป็นสองซีกมีเตาไฟที่ควันพลุ่งอยู่และคบเพลิงเคลื่อนผ่านระหว่างซีกเหล่านั้น - มันเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระเจ้ากับอับราม (ข้อ 9–21) พันธสัญญาที่คำสัญญาได้รับการรับรองเยเรมีย์ 34:18-20 กล่าวถึงพิธีกรรมคล้ายกันนี้ยืนยันกับผู้สังเกตการณ์ว่าการทำผิดต่อพันธสัญญาจะทำให้ผู้สร้างสัญญาทำให้เขาเหล่านั้นเป็นดังสัตว์ที่ถูกตัดออกเป็นสองท่อนและมีคนเดินผ่านกลางท่อนเหล่านั้นไป พระเจ้ากำลังบอกอับรามว่าแม้ว่าจะต้องใช้เวลาพระองค์จะทรงทำตามที่พูดเพราะการทำน้อยไปกว่านั้นก็ไม่ใช่พระเจ้าเองการเชื่อในคำสัญญาหมายถึงการเชื่อวางใจในผู้ประทานสัญญา

 

ตอบสนอง:

คุณกำลังคอยพระเจ้าที่จะตอบคำอธิษฐานของคุณอยู่หรือไม่อย่าช้าที่จะอธิบายความรู้สึกของคุณต่อพระเจ้าถ้าจำเป็นเป็นคำพูดด้วยพยางค์เดียวฟังคำตอบจากพระองค์อย่างกระตือรือร้นและนมัสการพระองค์

 พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.