ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020

บาปค้นพบคุณ...

 

เตรียมจิตใจ:

กับพระเจ้าความล้มเหลวไม่เคยสิ้นสุด หยุดสักครู่ก่อนที่คุณจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ในวันนี้และขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งนี้

 

อ่าน : ปฐมกาล 12:10-20

 

เกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่ามีการกันดารอาหารหนักในแผ่นดินปฐมกาล 12:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับรามนั้นเป็นพรและที่เขาได้สร้างแท่นบูชาไว้เพื่อให้เป็นเครื่องหมายของสถานที่และจดจำช่วงเวลานั้น แต่เมื่อพรในแผ่นดินนั้นได้กลายเป็นปัญหาเมื่อเกิดการกันดารอาหารหนัก (ข้อ 10) สิ่งที่อับรามต้องทำเหนือสิ่งอื่นเพื่อให้สัญญาต่างๆที่ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาสำเร็จเขาจึงต้องเอาชีวิตให้รอด การหนีไปอียิปต์ดูเหมือนเป็นทางออกที่ฉลาดความซื่อสัตย์เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นคนที่สมบูรณ์ที่คนอื่นอาจพูดว่าสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับ’ อับรามทำลายความซื่อสัตย์นี้เมื่อเขาเลือกที่จะช่วยให้คำสัญญาของพระเจ้าสำเร็จโดยการบิดเบือนความจริง (ข้อ 12,13)

 

ตอนที่เห็นแก่ตัวนี้จบลงด้วยดีเพียงแต่เมื่อความโง่เขลาของอับรามถูกเปิดเผยและเผชิญหน้ากับฟาโรห์ พระเจ้าทรงแทรกแซงเพื่อนำมาซึ่งสิ่งนี้ เพราะถึงแม้อับรามไม่รอบคอบและด้วยความเชื่อน้อยแต่พระเจ้าก็ยังคงทำงานตามวัตถุประสงค์ของพระองค์อยู่โดยผ่านผู้รับใช้ที่ไม่สมบูรณ์ของพระองค์ (ข้อ 17-20) นี่อาจเป็นคำปลอบใจที่ทำให้เรามีสติเมื่อเราล้มเหลวเช่นกัน

 

ตอบสนอง:

ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงยอมแพ้และละทิ้งข้าฯแม้แต่เมื่อข้าฯประพฤติเหมือนละทิ้งพระองค์ โปรดแสดงให้ข้าฯเห็นว่ามีที่ไหนที่ข้าฯได้ดำเนินไปโดยอาศัยสติปัญญาของตัวเองมากกว่าที่จะเชื่อฟังพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงดึงข้าฯกลับมาหาพระองค์อาเมน
พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.