ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2020

เสียงในการนมัสการ 

 

เตรียมจิตใจ:

คุณได้ยินเสียงอะไรขณะเตรียมตัวเข้าสู่การระลึกถึงและปีติยินดีในการทรงสถิตของพระเจ้า คุณเชื่อมโยงการพบพระเจ้าด้วยความเงียบหรือส่งเสียงดัง?
 

อ่าน : สดุดี 98

แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาห์เวห์ จงโห่ร้องด้วยความยินดีและร้องเพลงสดุดีสดุดี 98:4
 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงมากมาย เสียงรอบข้างเปลี่ยนแปลงไปเสมอ เทคโนโลยีได้วิวัฒนาการมาจนมีการอัดเสียงทำซ้ำ และสร้างเสียงใหม่ๆ ขึ้นมา และการฟัง เมืองอุตสาหกรรมในสองศตวรรษที่ผ่านมาส่งเสียงดังกว่าทุกวันนี้มาก

สดุดีบทนี้รวบรวมเสียงดังที่ผสมปนเปกันแต่ล้วนมุ่งสู่พระเจ้าเสียงเหล่านี้บางส่วนระเบิดออกมาจากกล่องเสียงของมนุษย์ บางส่วนจากเครื่องดนตรี บ้างก็เป็นเสียงจากธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง ทั้งหมดนี้นำสู่จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์ (ข้อ 9) ที่กล่าวซ้ำกับสดุดี 96:13  พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาจะครอบครองในปัจจุบันและในอนาคต และเช่นนี้ เป็นการต้อนรับที่ส่งเสียงดัง การพิพากษาน่ากลัว แต่เป็นความยุติธรรมที่มีชัยชนะ พระเจ้าทรงรู้จักผู้ที่ชอบธรรม เพื่อว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องกลัวแต่สามารถโห่ร้องด้วยความยินดี

คุณใช้เสียงอะไรในการนมัสการส่วนตัวมีเวลาที่เงียบสงบเสียงอะไรที่คุณใช้ทุกวันนี้เมื่อนมัสการพระเจ้าร่วมกับคนอื่นๆเสียงต่างๆ ที่คุณฟัง มาจากดนตรี ธรรมชาติและเสียงมนุษย์ หรือเสียงที่คุณหรือคนอื่นสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ทุกคนเป็นนักร้องมืออาชีพ เราทุกคนสามารถใช้เสียงในการนมัสการ แม้ว่าจะไม่เป็นทำนอง หรือระดับความดังของเสียงแค่ไหนเสียงแสดงออกถึงอารมณ์ นำสู่พระเจ้าถึงความปรารถนาจากใจของเรา

 

ตอบสนอง:

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์’ (ข้อ 1)!  ส่งเสียงไปยังพระเจ้าหรือนั่งอยู่ในความเงียบ ขณะที่คุณตอบสนองต่อพระองค์ รับรู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาในฐานะผู้พิพากษา
พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.