ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020

พระเยซู - ศิลามุมเอก

 

เตรียมจิตใจ:

ดูภาพโปรดของคุณที่เป็นภาพอาคารโบราณอาจเป็นภาพโบสถ์เก่าหรือสถานที่สำคัญที่คุณได้ไปเยี่ยมมาและพิจารณาถึงความคงทนถาวรของอาคารในภูมิทัศน์นั้น

 

อ่าน  ลูกา 20:9-19

ศิลาที่พวกช่างก่อทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกลูกา 20:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเยซูไม่สามารถวิจารณ์ผู้นำทางศาสนาอย่างแรงโดยตรงได้มากไปกว่าที่พระองค์อยู่ที่นี่ พวกเขาไม่พลาดที่จะรู้ว่าถูกกระทบในเรื่องนี้ของการปฏิเสธและการทรยศคนในฝูงชนที่สามารถได้ยินก็เช่นกัน ตอนสุดท้ายจากพระเยซู (ข้อ 17) นำพวกเขาไปสู่คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ (สดุดี 118: 22; อิสยาห์ 28:16) และมาพร้อมคำเตือนที่เป็นจุดสำคัญ (ข้อ 18) ที่ปิดผนึกการจับกุมพระองค์

 

พระเยซูมักถูกอ้างถึงในพันธสัญญาใหม่ว่าเป็นศิลามุมเอกซึ่งเป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นในการก่อสร้างที่มั่นคง นี่คือหินรากฐานที่ฐานรากของอาคารมักจะเชื่อมต่อผนังสองด้านตำแหน่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงเป็นสิ่งสำคัญมากหินก้อนอื่นๆจะถูกวางทับซ้อนตามค่าอ้างอิงถึงหินก้อนนี้ดังนั้นความมั่นคงสมบูรณ์ของโครงสร้างทั้งหมดขึ้นอยู่กับศิลามุมเอกนี้ ช่างก่อสร้างจะตรวจสอบอิฐมากมายอย่างระมัดระวังเพื่อหาอิฐที่พวกเขาต้องการมาทำหน้าที่ในบทบาทนี้

 

พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาหัวมุม’ (มาระโก12:10,11) ศิลาล้ำค่าที่คริสตจักรของพระองค์ที่ผู้เชื่อทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนรากฐานนั้น (เอเฟซัส 2:20-22; 1 เปโตร 2:4-8) และศิลานี้เองที่เปโตรกล่าวว่าเป็นหินสะดุดสำหรับทุกคนที่ปฏิเสธพระองค์

 

ตอบสนอง:

วันนี้ชีวิตของคุณปลอดภัยแค่ไหนสรรเสริญพระเจ้าว่าในท่ามกลางเหตุการณ์ที่อาจทำให้โลกของคุณกลับตลาปัตรพระเยซูคริสต์สามารถยึดคุณไว้แน่น พระองค์ทรงเป็นศิลาหัวมุมเป็นรากฐานที่มั่นคงของคุณ

 

 
พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.