ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม

 

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020

คุณมีเพื่อนในตัวฉัน

 

เตรียมจิตใจ

ให้ระลึกถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสริมกำลังคุณระหว่างที่คุณเผชิญกับการทดลองการล่อลวงความสูญเสียหรือเจ็บป่วย แสดงออกถึงความรู้สึกของคุณต่อพระองค์ในเวลาเหล่านั้น

 

อ่าน : เศคาริยาห์ 10:1-12

เราจะหนุนกำลังพงศ์พันธุ์ยูดาห์และเราจะช่วยพงศ์พันธุ์โยเซฟให้รอดเราจะนำพวกเขากลับมาเพราะเราสงสารเขาและเขาจะกลับเป็นเหมือนอย่างว่าเราไม่เคยทอดทิ้งเขาเพราะเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาเราจะตอบเขาเศคาริยาห์ 10:6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

องค์พระผู้เป็นเจ้ารักประชากรของพระองค์และปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานั่นเป็นเหตุที่พระองค์เสียใจเมื่อเราไปเชื่อวางใจในสิ่งที่จะเพียงนำเราไปสู่ความสับสนเช่นเมื่อเราหันไปหาแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากพระองค์เพื่อขอคำแนะนำการนำพาและความจริง (ข้อ 2) และก็ยังอธิบายถึงความโกรธของพระองค์ที่บรรดาคนเลี้ยงแกะ” (ข้อ 3) ล้มเหลวในการส่งเสริมการอธิษฐานพึ่งพาและขอบพระคุณและรับรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้จัดหาทุกความต้องการของเรา (ข้อ 1)

 

พระเจ้าทรงกำหนดแล้วว่าประชาชนของพระองค์จะมีชัยชนะในการต่อสู้ที่พวกเขาเผชิญ (ข้อ 5) และเอาชนะศัตรูของพวกเขา และในที่สุดจะพบว่าเป็นจริงในผู้ติดตามพระเยซูผู้ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญตามพระธรรมวิวรณ์ (เช่นในวิวรณ์ 2:7,11,17,26) คือว่าพวกเขาจะเอาชนะและได้รับชัยชนะ

 

พระเจ้าทรงหนุนกำลังและทำให้ประชากรของพระองค์เข้มแข็ง (ข้อ 6,12) เพื่อว่าถึงแม้ว่าการโจมตีที่สับสนไ้ร้ความหวังของโลกและการเผชิญกับพลังที่มีอำนาจ’ (เอเฟซัส 4:17; 6:12) พวกเราสามารถยืนหยัดมั่นคงคนของพระเจ้าอาจกระจัดกระจายไปและอยู่ในดินแดนที่ให้ความสำคัญพระนามของพระองค์เพียงเล็กน้อย (ข้อ 10,11) ที่เหล่านั้นอาจเป็นเช่นลอนดอนปักกิ่งมอสโคว์หรือริยาดห์แต่พระองค์จะนำพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยเราเชื่อวางใจในพระเจ้าดังเช่นนายวาเลี้ยน (Mr. Valiant) ในหนังสือและหนังเรื่อง The Pilgrim’s Progress (John Bunyan, 1684) พูดว่าเมื่อได้รับการยกโทษแล้วจะไม่มีอะไรทำให้เขา (เรา) หมดกำลังใจ

 

ตอบสนอง:

คุณมองว่าตัวเองอยู่ในสงครามจิตวิญญาณหรือไม่อะไรคือสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่อย่างหนักแบ่งปันเรื่องนั้นกับบางคนที่จะอธิษฐานกับคุณ
พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคม
พลังประจำวัน-1 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.