ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-1 สิงหาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020

ฉันเลือกคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

สำเร็จแล้ว พระเมสสิยาห์สิ้น... อำนาจครอบงำของความบาปและความตายก็สิ้นสุดลง(Charles Wesley, 1762). ใช้ถ้อยคำเหล่านี้สรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ของเรา

 

อ่าน : เศคาริยาห์ 3:1-10

เพราะว่า นี่แน่ะ เราจะสลักข้อความบนศิลาซึ่งเราตั้งไว้หน้าโยชูวา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัส เป็นศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดหน้าและเราจะเปลื้องความผิดบาปของเมืองนี้ออกไปเสียในวันเดียว”  เศคาริยาห์ 3:9

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

โยชูวาไม่มีที่ที่จะยืนในศาล! เหมือนบุตรน้อยที่หลงหายกลับบ้านจากคอกหมู  โยชูวาสวมเสื้อสกปรก (ข้อ 3) เขาต้องเผชิญกับภาพที่น่าเกรงขามของสองคน คือทูตสวรรค์ของพระเจ้ากับซาตาน  (‘ผู้กล่าวหาข้อ 1 ; วิวรณ์ 12:10) ตั้งคำถามในทางเลือกโยชูวาของพระเจ้า

ด้วยความขอบคุณ เรามีเสียงผู้สนับสนุนผู้รู้สิ่งที่แย่ที่สุดเกี่ยวกับเรา แต่ยังคงเลือกเราให้มีสิทธิ์ (ข้อ 7) พระเจ้าเปรียบเทียบโยชูวากับดุ้นฟืนที่ไหม้ไฟ (ข้อ 2) อาจเหมือนที่อาจพบได้ในซากปรักหักพังของวิหารที่ถูกเผา มันอาจถูกละทิ้งไป เหมือนไม้อ้อที่ช้ำแล้วหรือไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับ (มัทธิว 12:20) แต่พระเจ้าจะไม่ละทิ้งหรือดับไป

การสวมเสื้อชุดตำแหน่งใหม่เตรียมโยชูวาให้พร้อมสำหรับการรับใช้  (ข้อ 4,5)  จากนั้นพระเจ้าทรงมองหาความจงรักภักดีและอุทิศตนของเขา (ข้อ 7) ดำเนินตามทางของพระเจ้า โยชูวาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (‘สัญลักษณ์ของส่ิงที่จะมาข้อ 8)  นั่นคือเอกลักษณ์ของเรา - การให้อภัยบาป, เตรียมพร้อมสำหรับการรับใช้, สละเงินและเวลาต่อการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก! ภาพสามภาพ (ข้อ 8,9) - ผู้รับใช้, พระอังกูร (กิ่ง) และศิลา - ชี้ไปยังสิ่งที่จะมา ผู้ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ (อิสยาห์ 49:6; 11:1-3; 28:16) ผู้มีสายตาของพระเจ้าที่มองเห็นและมองทะลุทุกด้าน (ข้อ 9)  และยังมีพระเมตตาที่นำมาซึ่งการอภัย

 

ตอบสนอง:

ภาพในข้อ 10 เตือนใจคุณอะไรบ้าง? ให้คุณใช้ความคิดจากภาพนั้นอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของคุณ
พลังประจำวันฉบับที่183-สิงหาคม

พลังประจำวัน-31 สิงหาคม
พลังประจำวัน-30 สิงหาคม
พลังประจำวัน-29 สิงหาคม
พลังประจำวัน-28 สิงหาคม
พลังประจำวัน-27 สิงหาคม
พลังประจำวัน-26 สิงหาคม
พลังประจำวัน-25 สิงหาคม
พลังประจำวัน-24 สิงหาคม
พลังประจำวัน-23 สิงหาคม
พลังประจำวัน-22 สิงหาคม
พลังประจำวัน-21 สิงหาคม
พลังประจำวัน-20 สิงหาคม
พลังประจำวัน-19 สิงหาคม
พลังประจำวัน-18 สิงหาคม
พลังประจำวัน-17 สิงหาคม
พลังประจำวัน-16 สิงหาคม
พลังประจำวัน-15 สิงหาคม
พลังประจำวัน-14 สิงหาคม
พลังประจำวัน-13 สิงหาคม
พลังประจำวัน-12 สิงหาคม
พลังประจำวัน-11 สิงหาคม
พลังประจำวัน-10 สิงหาคม
พลังประจำวัน-9 สิงหาคม
พลังประจำวัน-8 สิงหาคม
พลังประจำวัน-7 สิงหาคม
พลังประจำวัน-6 สิงหาคม
พลังประจำวัน-5 สิงหาคม
พลังประจำวัน-4 สิงหาคม
พลังประจำวัน-3 สิงหาคม
พลังประจำวัน-2 สิงหาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.