ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2020

ฟื้นฟูเมือง

 

เตรียมจิตใจ:

ศิโยนมีคุณค่าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังแก้วพระเนตรของพระองค์ (เศคาริยาห์ 2:8) ในฐานะพลเมืองของศิโยน นั่นทำให้คุณรู้สึกอย่างไร?

 

อ่าน  เศคาริยาห์ 2:1-13

 โอบุตรีแห่งศิโยนเอ๋ยจงโห่ร้องและร่าเริงเถิดเพราะนี่แน่ะเรามาและจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย” เศคาริยาห์ 2:10

 สำรวจและใคร่ครวญ:

มีนครและเมืองมากมายซึ่งแตกต่างกันมากทั้งในขนาดและฐานะจากเมืองฮัมในโครเอเซียที่มีคนเพียง 23 คนจนถึงกว่า 20 ล้านคนในเมืองใหญ่ๆในพระคัมภีร์มี 2 เมืองที่มีความแตกต่างกันคือเยรูซาเล็มและบาบิโลนนครบาบิโลนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวรรดิที่ใหญ่โตกรุงเยรูซาเล็มในขณะนั้นเป็นเมืองเล็กขาดกำลังทั้งการเมืองและการทหารอย่างบาบิโลนจากการประเมินของพระเจ้าเมืองหนึ่งเป็นนครบริสุทธิ์และอีกนครหนึ่งเป็นตัวอย่างของการกบฏต่อพระองค์ (วิวรณ์ 18:1-3; 21:1,2) เศคาริยาห์จุดประกายให้เราเห็นถึงแผนของพระเจ้าที่สถาปนานครเยรูซาเล็ม

นี่คือชายคนหนึ่งที่มีเชือกวัดอยู่ในมือ (ข้อ 1,2) แต่ไม่มีทางที่เชือกของเขาจะวัดขนาดของเยรูซาเล็มทูตสวรรค์บอกว่างานของเขาจะไม่เกิดผล (ข้อ 3) นครนี้ไม่ต้องการกำแพงเมืองเพราะนั้นจำกัดจำนวน

นอกจากนี้ ทำไมจึงต้องการกำแพงที่ปกป้องถ้าพระเจ้าทั้งทรงอยู่ด้วยและเป็นกำแพงเพลิงล้อมรอบ (ข้อ 5)? นี่คือสถานที่ที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์’ (2โครินธ์ 5:1) ‘สถาปนิกและผู้สร้างคือพระเจ้า (ฮีบรู 11:10)

เยรูซาเล็มในสวรรค์เต็มไปด้วยผู้คนจากทุกชาติ (ข้อ 11) ที่ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตฉายแสงความอบอุ่นและอวยพร บางเมือง! เป็นวิสัยทัศน์ในอนาคตที่ซึ่งทำให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวาและสว่างไสวเมื่อภาพในร่างใหม่ของบาบิโลนในยุคปัจจุบันรู้สึกโดดเด่นมาก

 

ตอบสนอง:

ท่ามกลางการถดถอยของคริสตจักรและการเติบโตของความนิยมทางโลก คุณมีความหวังอะไร?
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.