ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020

ปล่อยผ่านไป

 
เตรียมจิตใจ:

ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้านำสู่การกลับใจ ... และจะไม่ทำให้เสียใจ’ (2 โครินธ์ 7:10แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตาย ให้เรามายังพระพักตร์พระเจ้าเพื่อความเสียใจหายไป

 
อ่าน เศคาริยาห์ 1:1-6

พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้า และจากการกระทำอันชั่วร้ายของเจ้าเถิดแต่เขาไม่ได้ยินและไม่เชื่อฟังเรา พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละเศคาริยาห์ 1:4 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ประชากรของพระเจ้าได้กลับบ้านจากการเป็นเชลย  แต่พวกเขายังอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ต่างชาติ (ข้อ 1)  ยิ่งไปกว่านั้น ที่ยังมีชื่อของชาวบาบิโลนในปฏิทินของพวกเขา (เช่น เชบัท ข้อ 7) เป็นเครื่องเตือนใจถึงการถูกพิชิตและความบาปในอดีต  ซึ่งนำมาถึงเรื่องนี้  แต่มรดกแห่งการไม่เชื่อฟังบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้กำหนดปัจจุบันของพวกเขา  อดีตของคุณไม่ได้กำหนดอนาคตของคุณโดยอัตโนมัติ  อาจเป็นการยากที่จะสลัดอิทธิพล  ความคิดหรือนิสัย ที่เราได้รับตกทอดมา - แต่มันไม่ใช่คำสุดท้ายเกี่ยวกับเรา

มีโอกาสกลับไปหาพระเจ้าพร้อมการตอบรับที่ไม่ต้องสงสัย  "แล้วเราจะกลับมาหาเจ้า" (ข้อ 3)  แต่โอกาสนั้นมีเวลาจำกัด  บรรพบุรุษของผู้คนเหล่านั้นได้ตายไปก่อน (ข้อ 5) และเราอาจเป็นเช่นนั้น  พวกเขาปฏิเสธที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งติดตามพวกเขาทัน (ข้อ 6) เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับโจรที่หลบหนีมาได้ ไม่มีทางหนีจากความรับผิดชอบต่อพระเจ้า

การกลับไปหาพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอะไรคือการกลับใจอย่างแท้จริง - การเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ทำไป ยอมรับว่าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะยึดเราไว้เพื่อคิดบัญชี (ข้อ 6)  ไม่มีการแก้ตัว  ไม่โทษใครในอดีตของเรา  เพียงแต่ 'ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด (ลูกา 18:13)

 

ตอบสนอง:

อะไรทำให้คุณเสียใจเกี่ยวกับสังคมของเราและประวัติศาสตร์ชุมชน? พูดคุยกับพระเจ้าว่านั่นมีผลกระทบต่อคุณอย่างไร

 
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.