ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020

ไม่เคยอยู่นอกการอวยพร

 

เตรียมจิตใจ:

เมื่อทุกคนทำบาปและอับอาย อาดัมคนที่สองที่ต่อสู้และช่วยเหลือก็มาถึง’ (จอห์นเฮนรี่นิวแมน,1865ขอขอบคุณสำหรับความรักที่ใจกว้างที่มาถึงเราในเวลาที่เลวร้ายที่สุด

 

อ่าน: ฮักกัย 2:10-23

ยังมีเมล็ดข้าวตกค้างอยู่ในยุ้งฉางหรือ? เถาองุ่นต้นมะเดื่อและต้นทับทิมกับต้นมะกอกยังไม่เกิดผลหรือ? ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะอวยพรเจ้าฮักกัย 2:19

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

สิ่งที่คุณกลัวทุกอย่างคือความจริงและยัง... ทุกสิ่งที่คุณทำไปนั้นผิดคุณได้ทำผิดจริงๆ และยัง...’ กับพระเจ้าจะมีและยัง...’ อยู่เสมอสำหรับคนยูดาห์ที่เป็นมลทิน (ข้อ 13) นั้นเป็นสาเหตุของการปลดเปลื้องและสำนึกในพระคุณ พระเจ้าสัญญาที่จะอวยพร (ข้อ 19) ประชาชนของพระองค์ไม่สามารถถวายสิ่งที่เป็นมลทินแด่พระองค์ (ข้อ 14) มลทินเป็นเหมือนแม่พิมพ์ที่ซึมผ่านทุกอย่าง (ข้อ 12,13) ดังนั้นพระเยซูเตือนเราให้ควบคุมความโกรธของเราและคืนดีกันก่อนนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้า (มัทธิว 5: 21–26) ถ้ามันติดเชื้อผลกระทบเชิงลบจะยิ่งทวีคูณ

 

พระเจ้าทรงทำการตีสอนแต่สัญลักษณ์เหล่านั้นถูกมองข้ามไป (ข้อ 16,17) ผลการเก็บเกี่ยวที่ลดลงเกิดโรคพืชและสภาพอากาศที่ตรงกันข้ามเป็นคำสาปที่ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้    ถ้าไม่รักษาสัญญากับพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:20-24) พระเจ้าทรงตรัสให้เราแก้ไขให้ถูกต้องเสมอผ่านความยากลำบากของเรา พระองค์ทรงรอและพร้อมที่จะให้เราเกิดผล 'เก็บเกี่ยวสันติสุขและความชอบธรรม' (ฮีบรู 12:11) สิ่งที่พระองค์ได้กำหนดไว้แล้วคือการอวยพร พระองค์ทรงเลี้ยงดูผู้ช่วยให้รอดสำหรับประชากรของพระองค์บรรดาผู้นำเช่นเศรุปบาเบล (ข้อ 20-23) ได้สถาปนาบัลลังก์ของพระองค์และเอาชนะอำนาจของความชั่วร้ายในความสามารถที่จำกัดของพวกเขาพวกเขาชี้ไปยังผู้หนึ่ง - กษัตริย์องค์เที่ยงแท้ - องค์พระเยซูคริสต์ผู้นำมาซึ่งชัยชนะทำให้พระสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดเป็นจริง

 

ตอบสนอง:

นำมาที่พระผู้ช่วยให้รอดในทุกความต้องการของคุณและพบความสดชื่นจากการให้อภัยของพระองค์
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.