ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020

มีน้อยพอดีกว่ามีมากเกินไป

 

เตรียมจิตใจ

... เมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้ว” (ฮีบรู 12:28) ให้เรามีใจขอบพระคุณสำหรับความหวังที่อยู่เหนือความสับสนอลหม่านของโลกนี้

 

อ่าน : ฮักกัย 2:1-9

เราจะเขย่าประชาชาติทั้งหมดและทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งหมดจะเข้ามาแล้วเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยศักดิ์ศรีพระยาห์เวห์จอมทัพตรัสเช่นนี้ฮักกัย 2:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า (ข้อ 4,6,7,8,9) เป็นพระวจนะกล่าวแก่บุคคลสำคัญทางการเมืองและศาสนาและผู้คนที่ได้รับผลกระทบ (ข้อ 2) ด้วยเสียงที่เขย่าประชาชาติทั้งหมด’ (ข้อ 7) พระองค์กล่าวถึงความท้อแท้ผิดหวังของพวกเขา (ข้อ 3-5) พวกเราก็มีความกังวลที่คล้ายกันถ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเหตุใดจึงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่านี้ถึงการทรงอยู่และฤทธิ์อำนาจของพระองค์เหตุใดคริสตจักรจึงอ่อนแอและแยกกัน? คนของพระเจ้าระลึกถึงวันที่ดีกว่านี้เมื่อพระวิหารอันงดงามที่ซาโลมอนทรงสร้างเป็นศูนย์กลางในการนมัสการของพวกเขา (1 พงศ์กษัตริย์ 5-8) นั่นเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (2 พงศาวดาร 2:5) สิ่งที่เหลืออยู่คือไม่มีอะไรเลย (ข้อ 3) คุณรู้สึกเช่นนั้นหรือไม่ว่าเรื่องราวในอดีตดูเหมือนดีกว่าประสบการณ์ที่ขาดแคลนของเรา?   พระเจ้าตรัสว่าจงเข้มแข็งเถิด’ (ข้อ 4) ทำอย่างไร?

เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงอยู่ด้วย (ข้อ 5) และเพ่งสายตาของเรามองไปที่พระเยซูใหม่ระลึกถึงทั้งหมดที่พระองค์ทรงเป็นและได้ทรงทำ (ฮีบรู 12:2) ปฏิเสธการวัดความสำเร็จโดยวิธีปกติ - ขนาด, ความงาม, อำนาจ, กำไร

แต่ให้มองเห็น 'ศักดิ์ศรี' ใน 'ทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งหมด' (ข้อ 7) ที่จะนำมายังพระวิหาร (ข้อ 6-9) นี่เป็นพยานถึงการเป็นไปตามคำพยากรณ์ถึงผู้คนในทุกวัฒนธรรมและทุกภาษาจะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

 

ตอบสนอง:

คุณได้กลายเป็นคนผิดหวังเมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรือหวังไว้หรือไม่? คุณรู้จักคริสเตียนที่ผิดหวังไม่พอใจหรือไม่? คุณจะอธิษฐานอะไรเผื่อตัวเองและเผื่อพวกเขาตอนนี้
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.