ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020

สิ่งที่ซ่อนไว้ในภาพที่เห็น

 
เตรียมจิตใจ:
 

ลองใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ คุณได้เห็นการทำงานของพระเจ้าที่ไหนบ้าง? คุณอยากเห็นพระเจ้าทรงทำงานที่ไหนในวันนี้? บอกพระเจ้าถึงเรื่องนี้

 
อ่าน : ลูกา 18:31-43
 

“พระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านปรารถนาจะให้เราทำอะไรแก่ท่าน?” ลูกา 18:40-41ก

 
สำรวจและใคร่ครวญ :

บทเรียนในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชายตาบอดสองเรื่อง

เรื่องแรก คือเหล่าสาวกผู้ไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มตามที่พระเยซูทรงบอกกล่าวให้พวกเขาฟังนั้น (ข้อ 31–33) มันสมเหตุสมผลอย่างไร (ข้อ 34) เป็นไปได้หรือ ที่พระเมสสิยาห์จะถูกทำร้ายในเมืองหลวงของพระองค์เอง! แม้ว่าพวกเขาจะอยู่กับพระเยซูมานานขนาดนี้ แต่พวกเขากลับไม่เข้าใจอะไรเลย “ความหมายของสิ่งเหล่านี้ถูกซ่อนไว้จากพวกเขา” (ข้อ 34)

 

เรื่องที่สอง คือเรื่องขอทานตาบอดบนถนนไปเมืองเยรีโค เขาไม่เคยอยู่กับพระเยซูและแน่นอนว่าไม่เคยเห็นพระองค์ แต่จากการที่เขาเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซู เขาได้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างไม่หยุดหย่อน (ข้อ 38,39) คำถามของพระเยซูดูแปลกสำหรับคุณหรือไม่ (ข้อ 41)? คุณเห็นชัดเจนหรือไม่ว่าชายคนนี้ต้องการสิ่งใด? ในฐานะที่เป็นขอทาน การขอเงินน่าจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่า (คนที่ผ่านไปมาต้องมีเงินแน่นอน) แทนที่จะเสี่ยงภัยทุกอย่างแล้วร้องขอในสิ่งที่ยากมากๆ คือการเยียวยารักษา (ข้อ 41) แต่ในที่สุด พระเยซูทรงฟังคำขอร้องของเขาและเปิดดวงตาของเขา (ข้อ 42)

 

คุณเหมือนใครในเนื้อหาตอนนี้ สาวกที่หัวทื่อแต่มีความเชื่อวางใจ หรือขอทานที่กล้าหาญและยืนหยัดร้องขอ? ข่าวดีคือ พระเยซูทรงมีเวลาให้สำหรับคนทั้งสองแบบ

 
ตอบสนอง:

คำอธิษฐานสำหรับสาวกที่สายตาสั้น “ขอทรงเปิดดวงตาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากเห็นองค์พระเยซู” ขอให้คุณเปิดดวงตาของคุณเพื่อคุณจะได้เห็นการทรงอยู่ของพระเยซูในชีวิตประจำวันของคุณทุกวัน พระองค์จะทรงปรากฎตัวในที่ที่ไม่คาดคิดเสมอ! 
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.