ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวัน-22 กรกฎาคม

 

พลังประจำวันวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2020

เปลี่ยนความกดดันเป็นคำอธิษฐาน 
 
 
เตรียมจิตใจ:

“ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์” (สดุดี 63:1) จงใคร่ครวญถ้อยคำเหล่านี้ ขอจงรู้สึกปลาบปลื้มใจที่เราปลอดภัยเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้า จงบอกพระองค์ถึงการแสวงหาพระองค์ของคุณ

 
อ่าน : ลูกา 18:1-8

“พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ” ลูกา 18:1

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

จะเป็นการดีสักเพียงใด หากทั้งพระเยซูและแผ่นดินของพระเจ้าลงมาอยู่ที่นี่แล้ว ในเวลานี้ ไม่มีการทนทุกข์ ไม่มีความอยุติธรรมหรือความรุนแรงอีกต่อไป เราอยากที่จะเห็น “วันของบุตรมนุษย์” ใช่หรือไม่? (17:22) วันนั้นจะเป็นวันที่ความชั่วร้ายจะถูกโค่นลงและความยุติธรรมจะกลับคืนมา

 

เช่นเดียวกับหญิงม่ายผู้ยากจน (ข้อ 3) ซึ่งไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใด ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของตนเอง เราอาจรู้สึกว่าเราตกเป็นเหยื่อของระบบที่ไร้ใบหน้า และตกเป็นเหยื่อของคำพิพากษาที่ไม่ยุติธรรมซึ่งตัดสินโดยชนชั้นสูงผู้กุมอำนาจในสังคมของเรา ในช่วงท้ายของหนังสือลูกา พระเยซูทรงเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพวกเขามีสถานะทางสังคมที่เปราะบางมากในสายตาของชาวโลก (ลูกา 21:17) เปราะบางมากจริงหรือไม่? จริง แล้วปราศจากพลังหรือไม่? ไม่.

 

พระเยซูทรงหนุนใจให้เหล่าสาวกผู้เปราะบางของพระองค์แสวงหาความยุติธรรมโดยผ่านทางการอธิษฐานอันทรงพลัง (ข้อ 1) เป็นการอธิษฐานด้วยความรู้สึกที่รุ่มร้อน, ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และด้วยความไว้วางใจ (ข้อ 3–5) หากว่าแม้แต่ผู้พิพากษาอธรรมยังรับฟังเสียงเพรียกหาความยุติธรรม แล้วพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าที่ดี พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม จะไม่ทรงรับฟังเสียงของประชาชนของพระองค์หรือ (ข้อ 6, 7) ปัญหาอยู่ที่ว่า พระเยซูจะทรงหาประชาชนซึ่งพร้อมจะทนทุกข์ไปกับพระองค์ ซึ่งร้องเรียกหาความยุติธรรมกับพระองค์ด้วยความไว้วางใจ ได้หรือไม่? (ข้อ 8) คุณคือคนนั้นที่พระองค์ทรงตามหาอยู่ใช่หรือไม่? 

 
ตอบสนอง:

Scripture Union มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นคริสเตียน คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่นี่ https://scriptureunion.global ขอให้ร้องทูลเพื่อพวกเขาต่อพระเจ้าผ่านทางคำอธิษฐานของคุณ และเผื่อผู้ที่คุณรู้จักซึ่งกำลังต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อของเขา
พลังประจำวันฉบับที่183-กรกฎาคม

พลังประจำวัน-31 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-30 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-29 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-28 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-27 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-26 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-25 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-24 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-23 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-21 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-20 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-19 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-18 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-17 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-16 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-15 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-14 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-13 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-12 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-11 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-10 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-9 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-8 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-7 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-6 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-5 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-4 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-3 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-2 กรกฎาคม
พลังประจำวัน-1 กรกฎาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.